• Page contrast
Grajewo: Wspieramy naszych przyjaciół – sztuka wspierania w trudnych chwilach

Przyjaźnie odgrywają kluczową rolę w życiu młodzieży, stanowiąc ważne źródło wsparcia emocjonalnego. W obliczu kryzysów, umiejętność udzielenia wsparcia przyjacielowi może być równie ważna, co umiejętność radzenia sobie z własnymi trudnościami. Uczestnicy Hufca Pracy w Grajewie podczas zajęć mieli okazję zdobyć nie tylko praktyczne umiejętności, ale także wzmocnić więzi społeczne i zrozumienie dla potrzeb drugiego człowieka.

Poprzez wymianę doświadczeń uczestników, młodzież zidentyfikowała różne sytuacje, w których wsparcie jest szczególnie istotne. Zajęcia skupiały się także na rozwijaniu empatii i umiejętności rozumienia uczuć innych. Ćwiczenia empatyczne, pomogły uczestnikom lepiej zrozumieć perspektywę swojego przyjaciela „w kryzysie”. Omówiono, jak unikać oceniania i jak aktywnie wspierać przyjaciół w poszukiwaniu rozwiązań. Zajęcia dotyczące wspierania przyjaciół w kryzysie to nie tylko nauka praktycznych umiejętności, ale także budowanie silniejszych i bardziej zrozumiałych więzi społecznych. Kształtowanie zdolności udzielania wsparcia może okazać się kluczowym elementem w tworzeniu zdrowszego społeczeństwa, które potrafi wspierać się nawzajem w trudnych chwilach.

Grajewo: Wspieramy naszych przyjaciół – sztuka wspierania w trudnych chwilach Grajewo: Wspieramy naszych przyjaciół – sztuka wspierania w trudnych chwilach

Autor tekstu: Anita Suchodolska – wychowawca Hufca Pracy w Grajewie
Zdjęcia: Anita Suchodolska – wychowawca Hufca Pracy w Grajewie, uczestnik Hufca Pracy w Grajewie