• Page contrast

Hufiec Pracy 15-12 w Kole

Pierwszego dnia marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Kultywowaniu pamięci o tych, którzy walczyli o Polskę wolną i niezawisłą posłużyły zaplanowane wydarzenia w Hufcu Pracy w Kole.

Młodzież przygotowała materiały do gazetki ściennej, zebrała literaturę, otrzymała propozycję obejrzenia filmów np. „Wyklęty”- film oparty na faktach żołnierza zbrojnego podziemia Józefa Franczaka, ps Lalek, „Rotmistrz Pilecki” żołnierz i oficer kawalerii, bohater wojenny, mąż, patriota i ojciec. Jedna z najbardziej wyrazistych postaci II Wojny Światowej, pokazuje losy Witolda Pileckiego, jego dramatyczne wybory życiowe, motywacje i tragiczną śmierć.

Wspólnie obejrzeli film pod tytułem „Inka – zachowałam się jak trzeba” to obraz opisujący działalność legendarnej łączniczki z Oddziału V Wileńskiej Brygady AK, działającej na terenie Pomorza, Danuty Siedzikówny ps. „Inka” Te i inne filmy są związane z działalnością żołnierzy wyklętych, którzy walczyli o suwerenne państwo, o żołnierski honor, o prawo do normalnego życia. Walczyli z nadzieją, że sprawiedliwość zwycięży.

Odbyły się pogadanki z prezentacją o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, które wniosły wiele ciekawostek w wiedzę młodzieży o tym bohaterze, żołnierzu wyklętym, niezłomnym oddanym słusznej sprawie. Walczyli do końca poświęcając swoje życie. Do dziś nie są znane miejsca ich spoczynku, ale pamięć o ich bohaterskich czynach nie pozwala nam zapomnieć. Młodzież wraz  z kadrą  oddała hołd i cześć żołnierzom tamtych zdarzeń, a w szczególności lokalnym bohaterom zapalając znicze na grobach na cmentarzu parafialnym w Kole.

08.03.2023 HP KołoTekst: Anna Mazurek

Hufiec Pracy 15-1 w Kaliszu

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ustanowiony 13 lat przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jako wyraz hołdu dla bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Niezłomna postawa "Żołnierzy Wyklętych’" stała się wzorem zwłaszcza dla młodego pokolenia, które pamięć o swoich bohaterach wyraża w różnorodny sposób.

Jednym z nich jest kaliski mural, pod który udali się uczestnicy kaliskiego Hufca Pracy. Grafika przedstawia między innymi: postać Rotmistrza Witolda Pileckiego, czy sanitariuszki Danuty Siedzikówny ,,Inki’’ – bohaterów, którzy zginęli za wolną i niepodległą Polskę. Młodzież zapaliła pod muralem znicz, na znak szacunku i pamięci o "Żołnierzach Wyklętych" oraz poznała historie związaną z ich bohaterskimi czynami.

10.03 KaliszTekst i Zdjęcia: Daria Wikarejczyk

Hufiec Pracy 15-4  w Ostrowie Wielkopolskim

1 marca to dzień, w którym Polacy oddają hołd i szacunek żołnierzom, którzy po wojnie nie zaakceptowali nowego ustroju politycznego, walcząc z nim i działając w podziemiu. W tym dniu delegacja kadry i uczestników 15-4 Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, wspólnie z delegacjami władz samorządowych miasta i powiatu uczestniczyła w przemarszu ulicami Ostrowa Wielkopolskiego i złożeniu kwiatów oraz zapaleniu zniczy pod tablicami pamięci narodowej: na ścianie Kościoła pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego, poświęconej "Pamięci dowódców i żołnierzy kontynuatorów Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Wyklętych z wielkopolskiej samodzielnej grupy ochotniczej Warta"; na budynku przy ulicy Sienkiewicza pod tablicą upamiętniającą "Pomordowanych, Więzionych i Prześladowanych w latach Terroru Stalinowskiego" oraz na tej samej ulicy w miejscu, w którym powołano Sztab Dowodzenia WP Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej WARTA.

— Uroczystość, w której uczestniczyłem uświadomiła mi, jak ważne jest pielęgnowanie takich wartości jak wolność i demokracja. — powiedział uczestnik Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim — Fabian Derbich.

Z okazji Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych przedstawicielki Rady Młodzieży przygotowały w jednostce gazetkę okolicznościową, poświęconą bohaterom, którzy dziali w konspiracji, ryzykując swoje życie w imię walki o wolność i niepodległość Polski.

Kadra podczas zajęć wychowawczych z uczestnikami wszystkich roczników, pogłębiła wiedzę uczniów przeprowadzając krótkie lekcje historii o trudnej i skomplikowanej walce z reżimem komunistycznym. Szczególnie wartościowy dla uczestników był wykład historyka, dr Piotra Wiertelaka pod tytułem: Narodziny systemu władzy. Polska – lubelska tragedia Żołnierzy Wyklętych, który odbył się 2 marca 2023 w Zespole Szkół Budowlano Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

— Poprzez pamięć o bohaterach przeszłości, uczymy się szacunku dla naszej historii i dla ludzi, którzy poświęcili swoje życie dla wolnej Polski. – podsumował prelekcję uczestnik Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Sebastian Maleszka.

08.03.23 Ostrów WlkpTekst: Jolanta Płócienniczak
Zdjęcia: Dobrochna Wesołowska, Anna Kłopocka, Krzysztof Dycfeld

Hufiec Pracy 15-18 w Turku

Po raz drugi Rada Młodzieży z Turku wraz z opiekunem grupy wzięła udział w XI edycji Biegu Tropem Wilczym. Z Parkingu leśnego przy drodze Dobra — Piekary ruszyło na trasę 95 zawodników, w tym młodzież Hufca Pracy w Turku. Trasa Biegu liczyła około 1963 metry, a metą był Pomnik Żołnierzy Wyklętych w miejscowości Czyste.

W miejscowości Czyste w gminie Dobra znajduje się tablica upamiętniająca bohaterów z oddziału porucznika Eugeniusza Kokolskiego ps. Groźny. Zlokalizowana jest ona w miejscu, w którym niegdyś istniało gospodarstwo. Stało się ono ostatnim schronem dla sześciu żołnierzy tego oddziału i samego dowódcy. Tego dnia upamiętniliśmy z młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy tych żołnierzy, którzy nie złożyli broni po zakończeniu II wojny światowej.

Spośród wszystkich uczestników wylosowano nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Aktywny Orlik. Bieg był objęty patronatem Burmistrza Dobrej — Pana Tadeusza Geblera.

08.03.2023 HP TurekTekst i Zdjęcia: Anita Małuszyńska

Hufiec Pracy 15-41 w Kłecku

Uczestnicy Hufca Pracy w Kłecku mieli okazję, aby upamiętnić Żołnierzy Wyklętych. W jednostce została wykonana gazetka okolicznościowa. Następnie przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe przez nauczyciela historii na temat "Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się: kim byli Żołnierze Wykleci inaczej Żołnierze Niezłomni — byli oni żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, liczbę członków wszystkich organizacji grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy.

Młodzież wspólnie z kadrą i nauczycielami obejrzała film pod tytułem: "Historia Roja", w którym przedstawiona jest postać Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych. Uczestnicy podczas zajęć nie tylko rozszerzyli swoją wiedzę na temat Żołnierzy Niezłomnych walczących z wrogiem dla wolności swojej Ojczyzny, ale zakorzenili ideę patriotyzmu.

                Tekst i Zdjęcia: Alina Stachowiak

Hufiec Pracy 15-45 w Poznaniu

W poznańskim Hufcu Pracy młodzież ze swoimi wychowawcami aktywnie uczestniczy w różnych ważnych wydarzeniach historyczno-patriotycznych. Wychowawcy kładą szczególne znaczenie na przekazywanie określonych treści z dziejów Polski, aby tym samym w młodzieży kształtować miłość do ojczyzny oraz pozytywne postawy patriotyczne.

Dobrym przykładem jest tutaj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, polskie święto państwowe, ustanowione przez parlament Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2011, aby godnie uczcić bohaterów walczących w nierównej antykomunistycznej walce z sowieckim wrogiem na przełomie lat 1944-1963. Te daty są tutaj przełomowe: decyzją PKWN z dnia 22 lipca 1944 powstaje w Lublinie Polski Rząd Tymczasowy uzależnionego od ZSRR i wreszcie — 21 października 1963 roku, kiedy bestialsko zostaje zamordowany Józef Franczak (Lalek), ostatni Żołnierz Wyklęty.

W dniu 1 marca — symboliczna data śmierci zamordowanych przywódców IV Oddziału Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w roku 1951, dokładnie 72 lata później, w 2023 roku, młodzież wraz ze swoimi wychowawcami, udała się pod pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym w Poznaniu, aby zapalić symboliczne znicze oraz w zadumie pochylić głowę w dowód szacunku dla tych, dla których wolna i niepodległa Polska stanowiła dobro najwyższe. To właśnie dla umiłowanej Ojczyzny, Żołnierze Wyklęci – Niezłomni w walce z wrogiem Polski, nie wahali się oddać własne, często młode życie.

Oprócz wyjścia pod pomnik Żołnierzy Wyklętych, tym razem w szkole, młodzież miała możliwość uczestniczenia w pogadance na temat tragicznego losu Żołnierzy Wyklętych, tych często bezimiennych bohaterów, dla których ojczyzna była najwyższym dobrem i podstawową zasadą życia. Pogadanki wygłosili wychowawcy z Hufca Pracy w Poznaniu. O tym, że był to temat ważny, świadczy aktywne zaangażowanie młodzieży.

W poznańskim Hufcu Pracy kadra stara się zaszczepić w młodzieży miłość do Ojczyzny, niekoniecznie walcząc z bronią w ręku, ale poprzez pilną naukę szkolną i zawodową.
W pamięci uczestników Żołnierze Wyklęci, pozostaną na zawsze Żołnierzami Niezłomnymi, dla których Bóg — Honor — Ojczyzna stanowiły dobro najwyższe i faktycznie stanowią dla młodego pokolenia godny wzór do naśladowania. W ten sposób młodzi ludzie jeszcze lepiej uświadamiają sobie odpowiedzialność za losy własnego kraju, tym samym stając się odpowiedzialnym obywatelem, który swoją nauką i pracą, przyczynia się do powiększania dobrobytu własnej ojczyzny.

08.03.2023 PoznańTekst: Marek Kwiecień
Zdjęcia: Katarzyna Szeszuła-Rybarczyk, Marek Kwiecień

Hufiec Pracy 15-19 w Słupcy

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, polskie święto państwowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiejn w 2011 roku. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści wykonali wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce, będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami "Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z sowiecką okupacją". Z regionu słupeckiego najbardziej znanym jest Stefan Półrul, podporucznik Marynarki Wojennej urodzony w Korwinie, członek Polskiej Organizacji Podziemnej "Wolność", który został zamordowany przez funkcjonariuszy Informacji Wojskowej w 1953 roku.

Dla uczczenia męstwa i niezłomnej postawy żołnierzy, którzy przelali krew w obronie ojczyzny uczestnicy Hufca Pracy 15-19 w Słupcy przygotowali gazetkę tematyczną. Przypomnieli w niej sylwetki Żołnierzy Wyklętych, między innymi porucznika Stefana Półrula.

Poza tym młodzież oraz kadra jednostki w ramach obchodów tego święta udała się na słupecki rynek pod Pomnik Poległych za Wolność Ojczyzny. Wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych i mieszkańcami miasta złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Poprzez udział w obchodach tego święta uczestnicy oddali hołd poległym i pomordowanym, pogłębili swoją wiedzę historyczną, rozbudzili wrażliwości społeczną i patriotyczną. Złożone pod pomnikiem kwiaty i znicze to symbol trwającej pamięci o Żołnierzach Wyklętych. 

     Tekst: Urszula Kazuś
Zdjęcia: Urszula Kazuś, Sylwia Matuszak

Hufiec Pracy 15-44 w Śremie

Na przełomie lutego i marca 2023 roku w Hufcu Pracy w Śremie odbyły się zajęcia poświęcone pamięci bohaterów podziemia antykomunistycznego w Polsce. Młodzież miała okazję poznać okoliczności powstania tego niepodległościowego ruchu partyzanckiego, który stawiał opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR oraz toczył walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Uczestnicy Hufca Pracy w Śremie przygotowali również gazetkę przedstawiającą sylwetki i historię wybranych Żołnierzy Wyklętych, a 1 marca 2023 roku delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego w Parku Odlewników w Śremie.

06.03.2023 ŚremTekst: Paulina Łapińska
Zdjęcia: Marta Konieczna

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-4 w Niechanowie

Dnia 1 marca 2023 roku z okazji kolejnej rocznicy Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych delegacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie składająca się z: Kierownika ośrodka, wychowawcy oraz 3 uczestników odwiedziła i zapaliła znicz pod tablicą upamiętniającą bohaterskich Żołnierzy Wyklętych w Gnieźnie.

W ten sam dzień podopieczni ośrodka wysłuchali prelekcji na temat Żołnierzy Wyklętych, którzy pochodzili z Gniezna i okolic. Dowiedzieli się również, o co walczyli i dlaczego tak zostali nazwani. Młodzież bardzo zainteresował temat Żołnierzy Niezłomnych stawiających opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej wpływom ZSRR.

Kultywowanie i pamięć losów żołnierzy polskiego powojennego podziemia antykomunistycznego jest bardzo ważnym elementem w procesie wychowawczym młodzieży.

06.03.2023 NiechanowoTekst: Katarzyna Skinder
Zdjęcia: Katarzyna Skinder, Agnieszka Nowacka

Hufiec Pracy 15-3 w Koninie

Uczestnicy konińskiego Hufca Pracy 1 marca 2023 roku wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Koninie corocznie z tej okazji odbywa się uroczysta msza święta w parafii  św. Wojciecha. Po mszy świętej  złożono kwiaty i zapalono znicz przed pomnikiem Orła Białego ku czci żołnierzy Armii Krajowej walczących o wolność naszego kraju w czasie II wojny światowej i tuż po niej podczas okupacji sowieckiej.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych imienne zaproszenie od radnej województwa wielkopolskiego Pani Zofii Itman na uroczystą Galę podsumowującą realizację projektu "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI CYKL V: PANNY WYKLĘTE" otrzymał Komendant Hufca Pracy. Odbyła się ona 2 marca 2023 roku w domu Kultury "OSKARD" w Koninie, a jej honorowym patronatem był Wielkopolski Kurator Oświaty.

Warto uświadamiać młodzież o ogromnej roli, jaką odegrali Żołnierze Wyklęci w kształtowaniu wolności naszego kraju. Ważne jest zaznajamianie uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z  wiedzą historyczną zwłaszcza w tak bolesnej tematyce, jaką byli i są Żołnierze Wyklęci, którzy walczyli o prawdziwą wolność.

07.03.2023 Konin 1Tekst: Hanna  Zięba
Zdjęcia: Mirosław Jonas

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie

Dzień 1 marca od 2011 roku został ustanowiony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Święto to jest obchodzone w hołdzie pamięci bohaterów walczących o niepodległość z sowieckim agresorem.

Wychowawcy Hufca Pracy w Krotoszynie mając na uwadze pamięć i wspomnienie heroicznej walki "Żołnierzy Niezłomnych" przedstawili na zajęciach wychowawczych historyczny kontekst walk o niepodległość antykomunistycznego podziemia. Postrzeganie tych żołnierzy zmieniało się w zależności od panującego w Polsce ustroju. Zwrócono młodzieży uwagę, że ówczesna propaganda komunistyczna była tak samo groźna jak obecna na terenie Rosji. Historia często zatacza koło, dlatego tak ważna jest jej znajomość.

Uczestnicy obejrzeli także film na kanale YouTube — Tu Historia pod tytułem "O co chodzi z Żołnierzami Wyklętymi". Młodzież z zainteresowaniem oglądała film. Wiele osób podzieliło się uwagą, że filmy historyczne wśród młodzieży cieszą się renesansem, a to w dużej mierze za sprawą filmu "Na zachodzie bez zmian" emitowanego w jednym z serwisów.

Wychowawcy z przedstawicielami Rady Młodzieży wzięli też udział w Wieczornicy zorganizowanej przez Regionalne Muzeum im. Ławniczaka w Krotoszynie.

06.03.2023 KrotoszynTekst i Zdjęcia: Artur Gręda

Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie

Tradycyjnie co roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to hołd, jaki oddajemy bohaterom, "żołnierzom drugiej konspiracji za ich świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, przywiązanie do tradycji niepodległościowych oraz za krew przelaną w obronie Ojczyzny".

Aby uczcić ten dzień, kadra wychowawcza Hufca Pracy w Ostrzeszowie przygotowała prezentację multimedialną, która została wysłana do wszystkich uczestników jednostki. W prezentacji znalazły się podstawowe informacje o Żołnierzach Wyklętych – antykomunistycznym ruchu partyzanckim, który stawiał opór sowietyzacji Polski i podporządkowania naszego kraju Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W celu przypomnienia uczestnikom sylwetek oraz działań Żołnierzy Wyklętych kadra wychowawcza jednostki przeprowadziła pogadanki dla młodzieży w szkołach. Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych delegacja młodzieży 15-5 Hufca Pracy w Ostrzeszowie wzięła również udział w mszy świętej w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej oraz w uroczystym apelu pod pomnikiem Lilijki Harcerskiej i na Rondzie im. Żołnierzy Wyklętych w Ostrzeszowie.

Cześć i chwała Bohaterom!

03.03.2023 OstrzeszówTekst: Daria Blewąska
Zdjęcia: Małgorzata Wardęga, Katarzyna Wróbel

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-5 w Chraplewie

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, które ma celu upamiętnienie żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Dlatego też, uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych temu wydarzeniu.

Spotkanie składało się z dwóch części: pierwsza z nich przybliżyła młodzieży historię i działalność Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy obejrzeli również film historyczny opowiadający o losach Polski po 1945 roku. Natomiast, w drugiej części spotkania, uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę z omawianych wcześniej zagadnień. I miejsce zajął Bartosz Wosiek, II miejsce Nikodem Zając, a III miejsce przypadło Wiktorii Kucharczyk.

Ponadto, członkowie Kółka Plastycznego "Paleta Barw" przygotowali gazetkę ścienną, na której przedstawiającą biografie Żołnierzy Wyklętych.

Taki rodzaj świętowania, pozwala na kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków. "Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości" – te słowa świętego Jana Pawła II kierują działaniami wychowania patriotycznego Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie.

03.03.2023 OSIW ChraplewoTekst: Robert Szeszuła, Aleksandra Baranowska
Zdjęcia: Robert Szeszuła

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie

Wychowawcy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie w dniach od 27 lutego do 1 marca 2023 roku zorganizowali zajęcia patriotyczne dotyczące Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto obchodzone 1 marca upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Ich celem było odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności państwowej.

Młodzież uczestniczyła w spotkaniach, na których został przedstawiony film dokumentalny oraz prezentacja multimedialna zawierająca główne zagadnienia dotyczące "Żołnierzy Wyklętych". Młodzieży zaprezentowano również wystawę biogramów, która znajduje się w holu głównym ośrodka, widnieją na niej najważniejsze postacie z tego okresu.

Głównym celem zajęć była popularyzacja wychowania patriotycznego wśród młodzieży. Uczestnikom trudniej jest zrozumieć takie pojęcia jak wojna czy niewola, a przez organizację takich uroczystości można, choć trochę przybliżyć im te zagadnienia oraz uczyć patriotyzmu i szacunku dla ojczyzny.

03.03.2023 Próchnowo 103.03.2023 Próchnowo 2Tekst: Magdalena Konys
Zdjęcia: Magdalena Konys, Janusz Wyszyński

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-3 w Szamocinie

1 marca 2023 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP 15-3 w Szamocinie po raz kolejny uczczono pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Młodzież obejrzała filmy na temat bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. Po projekcji uczestnicy z wychowawczyniami Panią Iwoną Szulc i Panią Magdaleną Szalbierz wykonali plakaty na temat żołnierzy wyklętych, które ozdabiają korytarz ośrodka. Po części artystycznej rozbrzmiała dyskusja na temat wartości takich jak: wolność, patriotyzm oraz niezłomnej postawie w obronie prawdy.

2 marca 2023 roku młodzież przygotowała wystawę, na której przeważały Ogólnopolskie Kwartalniki Poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Uczestnicy podczas oglądania ekspozycji wzięli udział w Quizie. Odpowiadali na pytania, a za poprawne odpowiedzi otrzymywali słodką nagrodę. Zajęcia miały pogłębić wiedzę historyczną o bohaterskich losach Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli z reżimem hitlerowskim jak i komunistycznym.

– Pielęgnujemy pamięć o bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w latach 1944-1963 wywalczyli za wolność dla kolejnych pokoleń. – skomentowała pedagog Natalia Ptakowska.

03.03.23 SzamocinTekst i Zdjęcia: Natalia Ptakowska

Hufiec Pracy 15-24 w Wolsztynie

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dnia 1 marca 2023 roku uczestnicy Hufca Pracy w Wolsztynie wraz z Komendantem Hufca Pracy udali się pod pomnik Żołnierzy Wyklętych, by w chwili zadumy oddać cześć poległym bohaterom i złożyć wiązankę kwiatów, by pielęgnować pamięć o osobach zasłużonych dla Polski.

W Hufcu Pracy w Wolsztynie została wykonana też gazetka ścienna z tej okazji.

Dodatkowo na dzień 31 marca 2023 roku  zaplanowane są zajęcia ze znawcami historii w Bibliotece Publicznej w Wolsztynie. Zorganizowane zajęcia pozwolą młodzieży ukształtować tożsamość narodową i jej świadomość obywatelską. W ten sposób pogłębią oni wiedzę historyczną oraz zapoznają się z wartościami, takimi jak: wolność, patriotyzm, niezłomna postawa w obronie kraju oraz niepoddawanie się w walce o suwerenność Polski.

02.03 Wolsztyn

Tekst: Dominika Maszner
Zdjęcia: Anna Kozłowska

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni

Każdego roku Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych jest obchodzony na kilka sposobów w Hufcu Pracy we Wrześni. Uczestnicy wraz z kadrą aktywnie włączają się w upamiętnienie polskiego podziemia niepodległościowego, które od 1944 roku walczyło przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Żołnierze Ci nie tylko walczyli z siłami nowego agresora, ale musieli zmierzyć się z propagandą Polski Ludowej.

Uczestnicy wraz z opiekunami, by uczcić Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, złożyli wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej bohaterów. Komendant Hufca Pracy we Wrześni Pani Grażyna Kozanecka brała również udział w uroczystościach gnieźnieńskich.

Młodzież w jednostce wykonała okolicznościową gazetkę, a wychowawcy przekazali w swoich grupach drogą elektroniczną ciekawe informacje o Żołnierzach Wyklętych, tak by każdy otrzymał wzmiankę i pamiętał o tych ważnych wydarzeniach.

02.03.23 HP Września

Tekst: Grażyna Kozanecka
Zdjęcia: Ewa Kajewska, Paulina Stawska, Grażyna Kozanecka

Hufiec Pracy 15-23 Leszno

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który od 2011 roku został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym upamiętnieniu żołnierzy zbrojnego pochodzenia antykomunistycznego i niepodległościowego.

W Lesznie dnia 1 marca 2023 roku miały miejsce uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości odbyły się przy pomniku żołnierzy podziemia niepodległościowego na ulicy Poniatowskiego.

Leszno o nich pamięta i oddaje im należyty hołd – mówił wiceprezydent Pan Piotr Jóźwiak.

Następnie uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych zaprezentowali krótką część artystyczną, po której delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem i zapaliły znicze.

W obchodach uczestniczyła także delegacja uczestników Hufca Pracy 15-23 w Lesznie, wraz z opiekunami. Uczestnicy leszczyńskiej jednostki zapalili znicz, jako wyraz hołdu dla żołnierzy, za ich męstwo i niezłomną postawę patriotyczną.

W Hufcu Pracy w Lesznie została wykonana gazetka upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych.

                               02.03.2023 Leszno

Tekst: Anna Giera
Zdjęcia: Ewa Moryson, Bartłomiej Klupś

Hufiec Pracy 15-18 w Turku

Kultywowanie pamięci o Niezłomnych to ważna część naszej świadomości narodowej.

Kadra oraz młodzież Hufca Pracy w Turku po raz kolejny aktywnie włączyli się w obchody upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Co roku 1 marca, odbywają się uroczystości honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej Polskiej.

Z tej okazji młodzież w Hufcu Pracy w Turku wykonała gazetkę okolicznościową, wychowawcy przybliżyli uczestnikom takie informacje jak: kim byli Żołnierze Wykleci, gdzie działali oraz za jakie wartości walczyli i umierali.

W tym dniu przedstawiciele Starostwa Powiatowego, władze samorządowe oraz uczniowie lokalnych szkół zebrali się pod tablicą upamiętniającą "Żołnierzy Drugiej Konspiracji" składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze. Udział w tym wydarzeniu jest wyrazem hołdu dla żołnierzy, dla których "Bóg, Honor, Ojczyzna" były najwyższymi wartościami.

02.03.2023 TurekTekst i Zdjęcia: Ewa Jakubowska

Hufiec Pracy 15-25 w Gostyniu

W 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Powojenna konspiracja niepodległościowa działała, aż do powstania Solidarności. Była to najliczniejsza forma zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec komunistycznej władzy. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary. Młodzież z gostyńskiego Hufca Pracy również uczciła pamięć Żołnierzy Wyklętych.

W świetlicy jednostki powstała gazetka okolicznościowa upamiętniająca działaczy polskiego podziemia. Młodzież uczestniczyła także w prelekcji zatytułowanej "Druga konspiracja w komunistycznej propagandzie", a przedstawiciele Rady Młodzieży wraz z wychowawcą udali się pod pomnik Czarnego Legionu – polskiej organizacji konspiracyjnej założonej w Gostyniu.

Zorganizowane przez wychowawców przedsięwzięcia pozwoliły młodym ludziom pogłębić wiedzę historyczną o bohaterach walczących o naszą wolność.

02.03 GostyńTekst i Zdjęcia: Małgorzata Harendarz

Hufiec Pracy 15-21 w Kościanie

Z okazji przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych delegacja uczestników z Hufca Pracy 15-21 w Kościanie wraz z kadrą wychowawczą złożyła znicz przy tablicy u pamiętającej to wydarzenie.

Nauczyciel historii, Pani Katarzyna Marciniak-Helińska przedstawiła uczestnikom prezentację multimedialną przybliżającą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Omówiła fakty z historii mówiące o tym, że w latach 1945-1956 w Wielkopolsce działało 60 oddziałów partyzanckich oraz 109 organizacji antykomunistycznych, z których największą była Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza WARTA-WSGO WARTA.

Jej twórcą był ostatni komendant okręgu poznańskiego AK ppłk Andrzej Rzewuski. Szacuje się, że w skład tej rozwiniętej organizacji wchodziło od 5 do 6 tysięcy żołnierzy. Poza wspomnianymi organizacjami historycy doliczyli się, że na terenie Wielkopolski działało 96 antykomunistycznych organizacji młodzieżowych.

Na uczczenie pamięci tego wzniosłego wydarzenia młodzież przygotowała w świetlicy Hufca Pracy w Kościanie gazetkę okolicznościową.

02.03.2023 Kościan

Tekst: Beata Rau
Zdjęcia: Lucyna Skorczyk