• Page contrast
Zambrów: Cenny dar

„Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki" to hasło przewodnie ogólnopolskiej inicjatywy młodzieży OHP. W akcję informacyjno-promocyjną włączyli się również uczestnicy Hufca Pracy w Zambrowie z klasy I b w ZSA oraz klasy II BS z ZSOiZ w Ciechanowcu. Dnia 16.02.2023 r. młodzieży została przybliżona idea z promowaniem honorowego krwiodawstwa oraz z kształtowania postaw obywatelskich na los drugiego człowieka. Po zapoznaniu się i omówieniu prezentacji uczniowie w poszczególnych grupach przystąpili do wykonania plakatu o bezcenny darze życia, jakim jest krew. Pamiętajmy w krwiodawstwie „Liczy się każda kropla”, oddając krew – ratujemy inne życie.

Zambrów: Cenny dar  Zambrów: Cenny dar  Zambrów: Cenny dar  hpz inicjatywa cenny dar 17022023 05

Autor artykułu: Chojak Mariola – wychowawca w Hufcu Pracy w Zambrowie
Autor zdjęć: Chojak Mariola – wychowawca w Hufcu Pracy w Zambrowie oraz Grażyna Dembek – Komendant Hufca Pracy w Zambrowie