• Page contrast

Czy programy Europejskie mogą być szansą na rozwój osobisty i zawodowy? Na te i wiele innych pytań młodzież mogła poznać odpowiedź uczestnicząc w programie rynku pracy.

Młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu uczestniczyła 1 lutego 2023 roku w programie rynku pracy pt „Programy Europejskie Szansą na Rozwój osobisty i zawodowy”. Głównym jego celem było zachęcenie młodzieży OHP do podejmowania dodatkowych aktywności, które umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji będących znaczącym atutem na współczesnym rynku pracy.

W dalszej części Katarzyna Dulska - specjalista WK OHP Zespołu programów międzynarodowych w Toruniu przedstawiła młodzieży możliwości i korzyści płynące z udziału w programach współfinansowanych ze środków unijnych, do których zaliczają się staże i wymiany międzynarodowe. Doradca zawodowy Małgorzata Borucka wraz z pośrednikiem pracy Angeliką Ruszkiewicz omówiły możliwości podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, aby być atrakcyjnym na rynku pracy. Omówiono barometr zawodów wraz z zawodami pożądanymi aktualnie na rynku pracy. Zaznaczona została wartość kompetencji miękkich, a także rozwijania swoich pasji w celach zarobkowych.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała specjalistów, miała mnóstwo pytań dotyczących między innymi możliwości wyjazdów zagranicznych oraz wolontariatu europejskiego. Program został przygotowany przez specjalistę ds. programów CEiPM w Toruniu i cieszył się dużym zainteresowaniem, co oznacza, że już planowane jest dla młodzieży  kolejne spotkanie.