• Page contrast
Grajewo: STOP przemocy

W Hufcu Pracy w Grajewie z początkiem grudnia zakończył się cykl spotkań w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Grajewie. Podczas zajęć podjęta została tematyka agresji oraz przemocy rówieśniczej, również mających miejsce w rzeczywistości online. Szczególnie interesujące dla młodzieży były zagadnienia dotyczące konsekwencji prawnych dla nieletnich w przypadku dopuszczenia się zachowań o znamionach demoralizacji.

Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji, p. Grażyna Rodzeń wspomniała również o obowiązującej od obecnego roku szkolnego Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która umożliwia dyrektorom szkół np. kierowanie za mniej poważne występki do prac porządkowych na rzecz szkoły. Zaproszeni goście omawiając skutki przemocy i agresji podkreślali, że lepiej rozwiązywać konflikty rówieśnicze, jak tylko pojawią się, nie czekając do ich eskalacji. Ogromną rolę w tworzeniu środowiska bez przemocy mają jej świadkowie, to od ich reakcji bardzo często zależy rozmiar, do jakiego urośnie konflikt, czy zachowanie przemocowe. Spotkania z policją są regularnie organizowane przez Hufiec Pracy w Grajewie, dzięki czemu wzrasta świadomość młodzieży na temat pożądanych zachowań oraz konsekwencji w przypadku dopuszczania się czynów niewłaściwych z punku widzenia prawa.

Grajewo: STOP przemocy Grajewo: STOP przemocy

Autor tekstu: Magdalena Sawicka – komendant Hufca Pracy w Grajewie,
Autor zdjęć: Magdalena Sawicka – komendant Hufca Pracy w Grajewie, Anita Suchodolska – wychowawca Hufca Pracy w Grajewie