• Page contrast

Wolontariusze z Hufca Pracy 15-42 we Wrześni zorganizowali spotkanie z opiekunem grupy i jednocześnie Komendantem jednostki, Panią Grażyną Kozanecką w przeddzień swojego święta, by uczcić ,,Dzień Wolontariusza”. Uczestnicy nie tylko świętowali, ale wraz z Radą Młodzieży prowadzili ciekawe dyskusje i rozmowy przy powstawaniu kolejnych kartek świątecznych.

Przy słodkim poczęstunku podsumowano dotychczasowe działania w wolontariacie i planowano kolejne. Wolontariusze wraz z Radą Młodzieży podjęli się przygotowania 45 kartek świątecznych z życzeniami dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, a także 30 kartek dla zaprzyjaźnionych pracodawców i instytucji.

Młodzież podczas spotkania omówiła również udział w zbiórce darów dla seniorów. Następnie poruszono kwestię wyjazdu do Zespołu Szkół Specjalnych, gdzie w ramach współpracy wolontariusze zostali zaproszeni na duże wydarzenie pod tytułem ,,Manufaktura św. Mikołaja”. W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się gry, zabawy i zajęcia manuale z dziećmi.

DWWHPW 2
DWWHPW 3Tekst: Grażyna Kozanecka  
Zdjęcia: Grażyna Kozanecka, Paulina Stawska