• Page contrast
Suwałki: Seminarium w Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach brało udział w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Celem seminarium było przedstawienie planu działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2022 – 2025 oraz rolę Krajowego Biura „Eurodesk – Polska” w kształceniu zawodowym.

Omówiono kwestię współpracy na linii pracodawca – szkoła, jak również współpracy przedsiębiorstw z sektorem edukacji. Na zakończenie przedstawiono dobre praktyki w zakresie realizacji Europejskich staży zawodowych, zaś organizator seminarium podsumował spotkanie.

Autor tekstu: Monika Maliszewska – doradca zawodowy CEiPM w Suwałkach
Autor zdjęć: Ewelina Cebelińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Suwałkach