• Page contrast
Kolno: „Światło Pamięci Niezwyciężonym”

Wraz ze zbliżającym się czasem Święta Niepodległości, wspominamy ludzi, którzy odeszli walcząc o naszą wolność. Odzyskanie przez Polskę niepodległości stanowi doskonałą inspirację do wspólnego świętowania oraz zaznaczenia, jak istotną rolę w kształtowaniu tożsamości młodzieży odgrywają takie wartości jak: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

W tym roku Hufiec Pracy w Kolnie włączył się w akację „Światło Pamięci Niezwyciężonym” w dekadę Stulecia Odzyskania Niepodległości. Jest to inicjatywa mająca przypominać o grobach żołnierzy Wojska Polskiego. Uczestnicy wraz z wychowawcami odwiedzili zabytkowy cmentarz w Kolnie, gdzie złożyli hołd poległym w Bitwie pod Lemanem, a następnie zapalili pamiątkowy znicz – Światło Pamięci. Dodatkowo podarowali podległym żołnierzom modlitwę w ich intencji. Wysłuchali również prelekcji na temat odzyskania przez Polskę niepodległości, a także Bitwy pod Lemanem z 1920 roku.

Inicjatywa była pięknym przykładem kształtowania postawy patriotycznej. Kadra Hufca stara się zachęcać młodzież do poznawania historii naszego regionu, zwraca uwagę na losy Ojczyzny i wkład minionych pokoleń w jej wolność i niepodległość oraz wychowuje ku wartościom związanym z bohaterstwem i wolnością.

Kolno: „Światło Pamięci Niezwyciężonym” Kolno: „Światło Pamięci Niezwyciężonym” Kolno: „Światło Pamięci Niezwyciężonym” Kolno: „Światło Pamięci Niezwyciężonym”

Autorzy tekstu: Milena Samul i Przemysław Śniadach – wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie
Zdjęcia: Tomasz Nagórski i Przemysław Śniadach – wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie