• Page contrast
Białystok: „Światełko do nieba”

„Nasze Światełko” wysłaliśmy już do nieba. Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku dołączyli do narodowych obchodów Święta Niepodległości i złożyli hołd bohaterom w pobliskiej nekropolii. Zapalili znicz i w chwili zadumy, połączyli się we wspólnej modlitwie wstawienniczej się za tych którzy polegli w walkach o wolność Ojczyzny.

Białystok: „Światełko do nieba” Białystok: „Światełko do nieba” Białystok: „Światełko do nieba”

Autor tekstu i zdjęć: Jolanta Powichrowska - komendant Hufca Pracy w Białymstoku