• Page contrast

Wraz z końcem października rozpoczął się kurs na wózki widłowe. Według Barometru Zawodów 2022 operator wózków widłowych jest deficytową profesją. Praca na magazynie jest w kręgu zainteresowań młodzieży, dlatego uczestnicy i absolwenci OHP mają szansę zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu eksploatacji wózka widłowego.

Młodzież podczas 50 godzinnego kursu realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą urządzeń transportu bliskiego. W trakcie kursu młodzież zdobyła wiedzę na temat podziału stosowanych wózków, budowy wózków, czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, BHP w pracy operatora wózków widłowych. W ostatnich dniach odbyły się zajęcia z zakresu  ładunkoznawstwa i bezpiecznego użytkowania butli.  Rozwiązywano także  testy przygotowujące do końcowego egzaminu. Na zajęciach praktycznych szkolący się mężczyźni i kobiety utrwalali umiejętność profesjonalnej i bezpiecznej obsługi wózka widłowego, układania załadunku na paletach oraz prawidłowego parkowania.

- Dziękuję za możliwość udziału w kursie. W OHP zdobyłam zawód mechanika pojazdów samochodowych, ale nie wykluczam pracy na magazynie. Nigdy nie wiadomo, jakie umiejętności przydadzą się nam w życiu – stwierdziła absolwentka HP w Bydgoszczy.

W najbliższych dniach kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem przed urzędnikiem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają stosowne uprawnienia.   

Możliwość szkolenia w ramach uczestnictwa w OHP oraz dla jego absolwentów jest okazją do bezpłatnego udziału w kursach odpowiadającym bieżącym potrzebom rynku pracy oraz zapewnieniu młodzieży profesjonalnej i bieżącej wiedzy z branż, które są w obszarze ich zainteresowań.