• Page contrast
Kolno: Zajęcia plastyczne związane z Narodowym Świętem Niepodległości.

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Staliśmy się wolnym, suwerennym państwem na mapie Europy. Ogromny wkład włożył Marszałek Józef Piłsudski, który przybył do Warszawy i przyjął zwierzchność nad Wojskiem Polskim z rąk Rady Regencyjnej.

Młodzież Hufca Pracy w Kolnie czci i pamięta o tym doniosłym wydarzeniu. W dniu 04.11.2022 r., przed Narodowym Świętem Niepodległości, odbyło się spotkanie uczestników koła patriotycznego „Niezłomni”. Uczestnicy chcieli dobrze przygotować się do 104 rocznicy obchodów. Na wstępie obejrzano materiały historyczne związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. Dużo uwagi poświęcono prezentacji książkowej na temat jego pobytu w Białymstoku i wydarzeniom z tym związanym. Wspomniano też o życiu rodzinnym i prywatnym. Przedstawiono twórców odzyskania niepodległości przez Polskę. W dalszej kolejności odbyły się zajęcia plastyczne, na których wykonano kotyliony. Uczestnicy bardzo starannie i pomysłowo je przygotowali. Pracowano, słuchając pieśni legionowych.

Dzięki zajęciom młodzież pogłębiła swoją wiedzę na temat wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Kształcona była postawa patriotyczna i szacunek do dorobku minionych pokoleń. Młodzież rozwinęła też zainteresowania plastyczne. Chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach.

Kolno: Zajęcia plastyczne związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Kolno: Zajęcia plastyczne związane z Narodowym Świętem Niepodległości.

Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie