• Page contrast
Białystok: Wsparcie psychologiczne dla uczestników

Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku w dniu 27 października 2022 roku zakończyli cykl zajęć grupowych organizowanych w ramach wsparcia psychologicznego w bieżącym roku szklonym. Spotkania z psychologiem adresowane były głównie do nowo przyjętych uczestników i miały na celu pomoc w adaptacji i integracji.

Młodzież dowiedziała się jak pokonywać trudności przystosowawcze, jak radzić sobie ze stresem, napięciami, presją rówieśniczą, jak rozwiązywać konflikty, pokonywać bezradność czy wzmacniać odporność psychiczną w obliczu różnych okoliczności. Ponadto, z uczestnikami I i II roku omawiana była problematyka zachowań ryzykownych i różnego rodzaju uzależnień. Cykl zajęć pomógł nie tylko integracji ale przede wszystkim pozwolił przyjrzeć się bliżej samemu sobie, przeanalizować swoje zachowania, opinie i reakcje, pokazał skalę zysków i strat.

Białystok: Wsparcie psychologiczne dla uczestników Białystok: Wsparcie psychologiczne dla uczestników

Autor tekstu i zdjęć: Jolanta Powichrowska - komendant Hufca Pracy w Białymstoku