• Page contrast
Łomża: Warsztaty psychoedukacji młodzieży

25 października 2022 roku w Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnym w Rudzie odbyły się zajęcia psychologiczne z udziałem uczestników Hufca Pracy w Łomży i Zambrowa . Warsztaty miały charakter wyjazdowy i dotyczyły profilaktyki zdrowia psychicznego.

Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia budowania poczucia własnej wartości oraz budowania stabilnej samooceny i motywacji, rozwoju zdolności twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Podjęto również tematykę związaną ze stresem i asertywnością, zarządzaniem emocjami oraz technikami relaksacyjnymi. Warsztaty zawierały zarówno otwarte dyskusje jak i pracę w grupach. Osoby biorące udział w szkoleniu poznały narzędzia i techniki asertywne, przydatne w wielu obszarach codziennego funkcjonowania, zarówno w życiu osobistym jak i społecznym. W trakcie trwania zajęć młodzież pozyskała również cenne wskazówki dotyczące sposobów relaksacji.

Oprócz zajęć warsztatowych uczestnicy mieli zapewnione podczas wyjazdu dodatkowe atrakcje: ognisko z pieczeniem kiełbasek, przejażdżki konne i zwiedzania Tykocina. Wyjazd należał do bardzo udanych i przyczynił się do integracji grupy rówieśniczej.

Łomża: Warsztaty psychoedukacji młodzieży Łomża: Warsztaty psychoedukacji młodzieży Łomża: Warsztaty psychoedukacji młodzieży Łomża: Warsztaty psychoedukacji młodzieży Łomża: Warsztaty psychoedukacji młodzieży Łomża: Warsztaty psychoedukacji młodzieży

Autor tekstu i zdjęć: Anna Dziemiańczuk - komendant Hufca Pracy w Łomży