• Page contrast
Kolno: Szkolenie pt. „Myślenie wizualne i Sketchnoting w edukacji”

Kadra Hufca Pracy w Kolnie wzięła udział w szkoleniu pt.: „Myślenie wizualne i Sketchnoting w edukacji” zorganizowanym przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie, które poprowadziła przedstawicielka Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Magdalena Kraszewska. „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy” – powiedział kiedyś Albert Einstein.

Myślenie wizualne i Sketchnoting to pojęcia, które ostatnio zyskują na popularności. Myślenie wizualne to myślenie obrazami, natomiast Sketchnoting to notowanie z wykorzystaniem elementów wizualnych. Metody te są wykorzystywane w różnych obszarach, np. w edukacji, biznesie, podczas szkoleń, lekcji, kursów, burz mózgów, wyznaczania celów, planowania, prezentacji, a także w codziennym życiu. Myślenie obrazami to kompetencja, która pozwala efektywnie porządkować złożone zagadnienia oraz rozwijać własną kreatywność. Schematy, diagramy, obrazowe metafory, szkice i scenopisy czynią atrakcyjne i łatwe do przyswojenia nawet bardzo skomplikowane treści.

Podczas szkolenia kadra hufca budowała swoją wizualną biblioteczkę, ucząc się rysować postacie, obiekty, procesy i wiele innych. Nabyła umiejętności tworzenia wizualnych notatek metodami Sketchnotingu oraz mapy myśli. Wychowawcy wykorzystają nabytą wiedzę w swojej pracy, jak i ucząc techniki Sketchnotingu uczestników swojej jednostki wychowawczej.

Kolno: Szkolenie pt. „Myślenie wizualne i Sketchnoting w edukacji” Kolno: Szkolenie pt. „Myślenie wizualne i Sketchnoting w edukacji”

Autor tekstu: Agnieszka Duda – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie
Zdjęcia: Bożena Kowalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie