• Page contrast

Kręgielnię Wowball odwiedzili 19 października uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia SWEiRP wraz ze swoimi wychowawcami .Okazją do wyjścia poza mury szkoły była integracja zespołów klasowych oraz nawiązanie przyjacielskich relacji między uczniami.

Pomysł na wyjście do kręgielni okazał się trafiony, a zabawa była wyśmienita. Młodzież przystępująca do rywalizacji świetnie się bawiła i czas szybko minął. Po zakończonych rozgrywkach podsumowaniem spotkania był wspólny posiłek w lokalnej pizzeri.

Spotkanie było doskonałą okazją do bliższego poznania się z innej perspektywy. Podczas zajęć można było przełamać swoją nieśmiałość, zaprezentować siebie, swoje cechy charakteru, poczuć się pewnie w nowej grupie rówieśniczej. Była to okazja do rozpoczęcia wspólnego współdziałania i wzajemnej współpracy. Dla wszystkich to był czas dobrej zabawy.

Łomża: Integracja klas pierwszych w kręgielni Łomża: Integracja klas pierwszych w kręgielni Łomża: Integracja klas pierwszych w kręgielni Łomża: Integracja klas pierwszych w kręgielni

Autor tekstu: Danuta Jankowska – wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcia: August Mrozowicz – wychowawca Hufca Pracy w Łomży