• Page contrast
Kolno: Sadzimy Dąb Papieski

Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie wzięli udział w zajęciach proekologicznych, podczas których dowiedzieli się, jak ważną rolę w naszym ekosystemie pełnią drzewa i krzewy, jak należy o nie dbać i w jaki sposób sadzić. Jesień to przecież najlepszy termin sadzenia drzew i krzewów. Rośliny posadzone w tym czasie zdążą się dobrze ukorzenić przed zimą. Ciepła jeszcze jesienią gleba w połączeniu z niższymi temperaturami i większą wilgotnością sprzyja stymulacji korzeni, pomagając roślinom odpowiednio się ukorzenić przed nadejściem mrozów.

Zajęcia były także doskonałą okazją do posadzenia Dębu Papieskiego, który uczestnicy przywieźli z biegu upamiętniającego 44. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Sadzonka dębu pochodzi z nasion zebranych w 2020 roku z dębu oznaczonego nr 22, rosnącego przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Pochodzi on z żołędzi zebranych w 2003 roku z najstarszego w Polsce dębu „Chrobry”, które poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II 28 kwietnia 2004 roku.

Młodzi ludzie wyposażeni w sprzęt ogrodniczy udali się na teren Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, gdzie wspólnie z wychowawcami Hufca Pracy oraz Panem Dyrektorem Eugeniuszem Gromadzkim zasadzili dąb, któremu nadali imię „Paweł”. Na zakończenia spotkania wychowawcy podziękowali młodzieży za duże zaangażowanie oraz wyrazili nadzieję, że nowo zasadzone drzewo, w przyszłości będzie miejscem budowania wspólnoty i pamięci o Papieżu Polaku.

Kolno: Sadzimy Dąb Papieski Kolno: Sadzimy Dąb Papieski Kolno: Sadzimy Dąb Papieski Kolno: Sadzimy Dąb Papieski

Autor tekstu i zdjęć: Milena Samul - wychowawca Hufca Pracy w Kolnie