• Page contrast

W sytuacji dynamicznych zmian na rynku pracy szczególnie ważną rolę pełni przygotowanie młodych osób do podejmowania trafnych i świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w poradnictwie zawodowym dla młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy stały się bogatym źródłem informacji dla instytucji i osób realizujących podobne działania.

Bydgoskie CEiPM współpracuje od dawna z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizując zajęcia dla studentów przygotowujących się do roli doradcy zawodowego. Jedno z takich przedsięwzięć odbyło się 18 października w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej. Spotkanie miało charakter seminarium prowadzonego przez doradcę zawodowego MCIZ, podczas którego przedstawiona była nie tylko ogólna oferta OHP dotycząca wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego uczestnika, ale przećwiczono również konkretne działania skierowane na pomoc młodzieży w wyborze szkoły lub zawodu w oparciu o posiadany potencjał i predyspozycje zawodowe.

Seminarium przebiegało w atmosferze sprzyjającej dyskusji i wymianie doświadczeń.

Bardzo dobrze się tutaj czułyśmy. Dobrze, że OHP z takim zaangażowaniem wspiera młodych ludzi. Robicie dobrą robotę – podsumowała spotkanie jedna ze studentek.

Można mieć nadzieję, że współpraca z UKW będzie kontynuowana, a dzięki doradcom zawodowym OHP studenci poznają praktyczna stronę poradnictwa zawodowego i zwiększą swoją motywację do podjęcia pracy w tym obszarze.