• Page contrast
Kolno: XIV Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

18 października to XIV Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tego powodu uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie wzięli udział w zajęciach na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi, które poprowadziła asp. Anna Masłowska z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji dotyczących podjęcia pracy w kraju i poza jego granicami. Pani Anna podkreśliła, jak ważna jest znajomość rodzaju instytucji świadczących usługi pośrednictwa pracy oraz czujność i zasada ograniczonego zaufania w stosunku do nich. W dalszej części zajęć omówiła priorytetowy temat dotyczący handlu ludźmi, który jest uznawany za współczesną formę „niewolnictwa”.

Na całym świecie ofiary handlu ludźmi, zarówno kobiety jak i mężczyźni, zmuszani są do wyczerpującej pracy, żebrania, popełniania przestępstw. Ludzie ci traktowani są jak „towar”, dręczeni, zastraszani przekazywani „z rąk do rąk”. Pani Anna wyjaśniła młodzieży, na co należy zwrócić uwagę, aby nie stać się ofiarą tego przestępczego procederu. Podała również adresy instytucji świadczących szeroką pomoc ofiarom. Młodzież obejrzała również film tematyczny oraz otrzymała ulotki. Na zakończenie uczestnicy wykonali gazetkę tematyczną, dzięki której cenne informacje mogą dotrzeć do szerszej grupy odbiorców.

Celem spotkania było podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Kolno: XIV Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi Kolno: XIV Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi Kolno: XIV Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi Kolno: XIV Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Autor tekstu i zdjęć: Milena Samul – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie