• Page contrast
Zambrów:„ Jedno serce nie da rady”

„Jedno serce nie da rady” – taki cel przyświecał uczestnikom zambrowskiego hufca w wyprawie do budowania schroniska dla zwierząt w Szumowie, która odbyła się 18 października 2022 roku.

Schronisko powstaje z inicjatywy Fundacji dla Zwierząt „Jedno Serce Nie Da Rady”, która udziela pomocy zwierzętom bezdomnym, cierpiącym, niechcianym. Nazwa Fundacji nawiązuje do działalności Ireny Jankowskiej, znanej w środowisku osób pomagających zwierzętom jako „Pipi”. Z inicjatywą wyjazdu wyszła duża część młodzieży z klasy pierwszej Branżowej Szkoły Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie.

Naszym zadaniem było głównie uporządkowanie terenu oraz budynków. Cały obszar schroniska zajmuje około 2 hektarów, więc było co robić. Mogliśmy też nakarmić już mieszkające tam zwierzęta oraz wyjść z nimi na spacer.

Głównym założeniem i celem wycieczki było uwrażliwienie młodzieży na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Wyjazd dał naszym podopiecznym możliwość pomocy w budowaniu schroniska, poznania jego funkcjonowania w przyszłości. Na zakończenie było ognisko, muzyka i pieczenie kiełbasek. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wrócimy tu na wiosnę.

Zambrów:„ Jedno serce nie da rady” Zambrów:„ Jedno serce nie da rady” Zambrów:„ Jedno serce nie da rady” Zambrów:„ Jedno serce nie da rady” Zambrów:„ Jedno serce nie da rady” Zambrów:„ Jedno serce nie da rady” Zambrów:„ Jedno serce nie da rady” Zambrów:„ Jedno serce nie da rady”

Autor tekstu i zdjęcia: Ewa Fabiańska – opiekun Rady Młodzieży Hufca Pracy w Zambrowie