• Page contrast
Grajewo: Raz, dwa, trzy - START!

Współczesny człowiek coraz bardziej ogranicza swoją aktywność ruchową. Wolny czas spędzamy przed telewizorem, komputerem czy telefonem zapominając, że sport w znaczny sposób wpływa na poprawę zdrowia, rozwijanie sprawności, postaw i umiejętności. Uczestnicy Hufca Pracy w Grajewie chcąc doskonalić swoją sprawność fizyczną, wzięli udział w zajęciach pn. „Raz, dwa, trzy – START!”.

Zajęcia rozpoczęły się rozgrzewającym zestawem ćwiczeń, następnie młodzież pokonywała tor przeszkód, który wspólnymi siłami stworzyła. Pomysłów na przeszkody było wiele, ostatecznie stworzono przeszkody, z którymi każdy sobie poradził. Tor składał się z ciekawych i urozmaiconych zestawów ćwiczeń.

Udział w przedsięwzięciu był nie tylko okazją do wysiłku fizycznego, ale także do radości z sukcesów indywidualnych i grupowych. Główne cele przedsięwzięcia zostały osiągnięte, a młodzież miała okazję do zabawy poprzez sport na świeżym powietrzu.

Grajewo: Raz, dwa, trzy - START! Grajewo: Raz, dwa, trzy - START! Grajewo: Raz, dwa, trzy - START! Grajewo: Raz, dwa, trzy - START! Grajewo: Raz, dwa, trzy - START!

Autor tekstu i zdjęć: Anita Suchodolska – wychowawca Hufca Pracy w Grajewie