• Page contrast
Kolno: Jan Paweł II wśród nas

W dniu 12 października 2022 roku uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie brali udział w specjalnie przygotowanej imprezie kulturalno-oświatowej pod hasłem „Jan Paweł II wśród nas”. Celem było uczczenie 44. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu oraz przybliżenie nauczania naszego papieża.

Impreza rozpoczęła się pogadanką na temat dokonań i życia św. Jana Pawła II. Młodzież obejrzała też ciekawy film pt. „Karol Wojtyła – Jan Paweł II”, zaś potem omówiono jego treść. Był on również inspiracją do zajęć literackich. Młodzież czytała fragmenty z literatury zwierające słowa, motta wypowiedziane przez Jana Pawła II. Oglądano też piękny album „Ojczyzno ma …”, zawierający zdjęcia i wypowiedzi Ojca Świętego z pielgrzymek do Polski. Potem zebrani śpiewali ukochaną „Barkę”. Na koniec wszyscy udali się pod pomnik przy kościele św. Anny w Kolnie. Tam oddano hołd, modlono się i zapalono znicze.

Dzięki imprezie młodzież pogłębiła wiedzę o nauczaniu św. Jana Pawła II. Oddała też hołd i szacunek jego osobie. Rozwinęły się również zainteresowania literackie w kontekście twórczości papieża. Omówiono jego wkład w przemiany polityczne i społeczne na świecie. Zachęcono młodzież do szukania w nauczaniu papieskim własnych wyborów i wskazówek życiowych.

Kolno: Jan Paweł II wśród nas Kolno: Jan Paweł II wśród nas

Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie