• Page contrast
Wasilków: Uczestnicy OHP na szkoleniu zawodowym w Metal-Fach w Sokółce

Kadra Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie co miesiąc odwiedza pracodawców i uczestników w takcie realizacji praktyki zawodowej. Celem takich spotkań jest sprawdzenie jak młodzież radzi sobie z nauką zawodu u poszczególnych pracodawców. W dniu 12 października 2022 roku wychowawcy złożyli wizytę w zakładzie pracy w Metal-Fach w Sokółce.

Metal-Fach Sp. z o.o. to czołowy polski producent maszyn rolniczych. Firma znajduje się w Sokółce. Powstała w 1989 roku i jest dziś jednym z największych pracodawców w regionie – zatrudnia około 800 osób. W tej firmie zatrudnieni są młodociani pracownicy z klasy I i II ZSZ w Sokółce.

Chłopcy z Metal-Fach kształcą się w dwóch zawodach: operator obrabiarek skrawających oraz mechanik – monter maszyn i urządzeń. Podczas zajęć praktycznych młodzież uczy się produkcji maszyn i urządzeń rolniczych. W firmie praktykanci otoczeni są opieką i nadzorem przez instruktorów praktycznej nauki zawodu. Największym wsparciem uczestników jest opiekun praktyk pani Krystyna Onoszko. Pani Krystyna nie tylko uczy ale również wspiera i motywuje do coraz większego wysiłku w zdobywaniu nowych umiejętności zawodowych.

Podczas comiesięcznych spotkań można zauważyć, że młodzież staje się bardziej odpowiedzialna i sumienna, przez co lepiej przygotowuje się do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Wasilków: Uczestnicy OHP na szkoleniu zawodowym w Metal-Fach w Sokółce Wasilków: Uczestnicy OHP na szkoleniu zawodowym w Metal-Fach w Sokółce Wasilków: Uczestnicy OHP na szkoleniu zawodowym w Metal-Fach w Sokółce

Autorzy tekstu: Ewa Wołkowycka, Edyta Łupińska – wychowawcy OSiW w Wasilkowie
Zdjęcia: Ewa Wołkowycka – wychowawca OSiW w Wasilkowie