• Page contrast
Zambrów: Wybory do Rady Młodzieży

Uczestnicy Hufca Pracy w Zambrowie wzięli udział w wyborach do Rady Młodzieży. Wybory odbyły się w ZDZ Branżowej Szkole I Stopnia, gdzie młodzież będzie działała wraz z Samorządem Szkolnym. W skład powołanej Rady Młodzieży na rok szkolny 2022/2023 wchodzą: Przewodnicząca Natalia Ostasiuk, Zastępca Przewodniczącej Weronika Wądołowska i Sekretarz Eryk Rębiszewski.

Nadrzędnym celem działalności Rady jest zachęcenie młodzieży do podejmowania różnorodnych działań na rzecz środowiska lokalnego, rozbudzenie wśród młodzieży postaw wrażliwości, szczególnie wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... . Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...”.

Uczył osławiony pedagog, Janusz Korczak (1878-1942).

Rada Młodzieży stanowi nieodłączną część hufca. Tworzą go wszyscy uczestnicy i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym.

hpz wybory do rady 12102022 01

Autor tekstu i zdjęć: Ewa Fabiańska –wychowawca Hufca Pracy w Zambrowie