• Page contrast
Kolno: Warsztaty „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie odbywały się warsztaty z przedsiębiorczości pod nazwą „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” . W spotkaniach udział brali uczestnicy Hufca Pracy, uczniowie klas trzecich. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z problematyką prawnych podstaw zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej, z praktyczną wiedzą z zakresu zakładania działalności gospodarczej, z obowiązkami przedsiębiorcy. Podczas warsztatów zostały poruszone między innymi tematy dotyczące formy działalności gospodarczej, procedura rejestracji działalności gospodarczej, formy opodatkowania, biznesplan czy plan marketingowy.

Szkolenie dało młodzieży możliwość realnego zetknięcia się ze światem biznesu. Miało ono pomóc w rozwinięciu wśród młodzieży postaw i umiejętności przedsiębiorczych. Problemy i zadania realizowane w ramach zajęć miały również na celu motywowanie uczniów do samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Każdy z uczestników warsztatów poznał drogę swojej firmy krok po kroku - od pomysłu przez rozwój po przepis na sukces.

Warsztaty przedsiębiorczości to przewodnik do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pomagają uczniom przygotować się do wyzwań współczesnego świata. Warunki gospodarki rynkowej wymagają wykształcenia pewnych cech i sposobów zachowania, które ułatwiają podejmowanie różnorodnych działań gospodarczych i kierowanie własnym rozwojem. Wymagają stania się człowiekiem przedsiębiorczym, czyli takim który potrafi wziąć sprawy w swoje ręce, liczy na siebie i potrafi działać.

Zajęcia z warsztatów dają możliwość zorientowania się co do warunków gospodarczych w jakich uczniowie będą działać oraz możliwości realizacji swojej kariery zawodowej. Przygotowują również do krytycznego poznawania rzeczywistości, podejmowania świadomych decyzji gospodarczych i zawodowych, a także takiego kierowania swoim rozwojem zawodowym, który sprzyjać będzie osiąganiu sukcesów.

Autor tekstu: Katarzyna Polkowska-Wilczewska– doradca zawodowy – Młodzieżowe Centrum Kariery
Autor zdjęć: Monika Szymańska – pośrednik pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery