• Page contrast
Kolno: Panel fokusowy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie w dniu 5 października 2022r. odbył się panel fokusowy pod nazwą: „Barometr zawodów 2023”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji zajmujących się obsługą osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, tj. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie oraz pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery i wychowawca Hufca Pracy w Kolnie.

Barometr dzieli zawody na deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. W deficycie poszukujących pracy pojawiły się zawody takie jak: magazynierzy, spawacze, pielęgniarki i położne, pracownicy służb mundurowych, natomiast w nadwyżce m.in. ekonomiści, fryzjerzy, piekarze, rolnicy i hodowcy. Efektem przeprowadzonej podczas spotkania analizy jest krótkookresowa, jednoroczna prognoza zapotrzebowania na zawody na lokalnym rynku pracy. Wyniki badania są przydatne m.in. przy planowaniu kariery zawodowej (wybór szkoły, kursów), poszukiwaniu pracy oraz do analiz rynku pracy. Ze szczegółowymi wynikami badania można będzie zapoznać się w serwisie internetowym www.barometrzawodow.pl, gdzie znajdują się tabele, mapy i plakaty z prognozami zapotrzebowania na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju.

Autor tekstu: Monika Szymańska – pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie, Milena Samul – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie
Autor zdjęć: Monika Szymańska – pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie