• Page contrast
Kolno: „Niezwykła Turośl”

Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie z wychowawcą wybrali się na wycieczkę do Turośli - wsi położonej w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim. Turośl leży na historycznym Mazowszu, w dawnej ziemi łomżyńskiej. Jest przepełniona licznymi zabytkami. Celem wycieczki było promowanie wśród młodzieży wiedzy na temat dawnych tradycji i ginących zawodów oraz poznanie przez nich najcenniejszych zabytków regionu, a także poszerzenie wiedzy na temat historii lokalnej.

Młodzi ludzie podziwiali przede wszystkim wzniesiony w latach 1870-71 drewniany kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela oraz położoną przy kościele drewnianą, jednokondygnacyjną dzwonnicę. Dzwonnica wzniesiona została na przełomie wieków XIX i XX. Młodzież zwiedziła także Wiatrak Koźlak znajdującym się przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. W zasobach Centrum znajduje się ponad 500 sztuk eksponatów. Są to dawne sprzęty gospodarstwa domowego, wyroby z ceramiki, szkła, meble, rzeźbione figury świętych, wyroby sztuki ludowej. Jednym z najciekawszych eksponatów są kamienne żarna sprzed 3 tysięcy lat.

Największą atrakcją okazały się warsztaty etnograficzne „Ocalić od zapomnienia – ginące zawody przystankiem dla przyszłości”, których organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Turośli. Warsztaty obejmowały dziedziny: wycinankarstwo, kwiaty i bukiety z bibuły, plecionkarstwo z wikliny, wypiek chleba, pieczywo obrzędowe, garncarstwo, pisankarstwo, palma wielkanocna i strój ludowy. Wszyscy uczestnicy mogli spróbować swoich sił w każdej płaszczyźnie. Amelia Stodulska – uczestniczka hufca pracy, podsumowując wyjazd powiedziała: „Bardzo intensywnie spędziliśmy ten dzień, który przyniósł nam mnóstwo niezapomnianych wrażeń”.

Kolno: „Niezwykła Turośl” hpk turosl 26092022 05 Kolno: „Niezwykła Turośl”  hpk turosl 26092022 04 Kolno: „Niezwykła Turośl” Kolno: „Niezwykła Turośl” Kolno: „Niezwykła Turośl” hpk turosl 26092022 03

Autor tekstu i zdjęć: Agnieszka Duda – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie