• Page contrast

Maria Grzegorzewska to wybitna postać w pedagogice specjalnej. Zajmowała się głównie tyflopedagogiką oraz problematyką kształcenia nauczycieli. Założycielka Instytutu Pedagogiki Specjalnej. W 100. rocznicę jego powstania Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. ustanowiono rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.

W dniu 28.09.2022 roku w Hufcu Pracy w Turku przeprowadzony został I etap konkursu „Maria Grzegorzewska- twórczyni pedagogiki specjalnej”. Kadra zachęcała młodzież do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu oraz służyła pomocą w realizacji. Regulamin konkursu został przekazany młodzieży osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych. Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnych o tej wybitnej postaci. Młodzież w swoich pracach zaprezentowała jej zasługi oraz założenia którymi się kierowała. Cytaty Marii Grzegorzewskiej: „życzliwość wywołuje życzliwość; przyjaźń rodzi przyjaźń; każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego i szczęścia; nie ma kaleki, jest człowiek; dobro rodzi dobro” to hasła ujęte w prezentacjach. Młodzież biorąca udział w tym konkursie z pewnością miała okazję nie tylko wykazania się umiejętnościami multimedialnymi ale przede wszystkim poznania osiągnięć polskiej twórczyni psychologii specjalnej. Mamy nadzieję, że jej założenia są i nadal będą aktualne w życiu codziennym każdego człowieka. Komisja po obejrzeniu wszystkich prac wybrała zwycięzcę.

Laureatką konkursu została Magdalena Marciniak uczennica klasy III Branżowej Szkoły, jej praca będzie brała udział w etapie wojewódzkim.

Tekst: Alina Miklas
Zdjęcia: Alina Miklas