• Page contrast
SUWAŁKI: „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych”

Work life balance - co to takiego? Taką tematykę poruszył doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach, podczas warsztatów pod hasłem „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych”. Celem zajęć było wyposażenie młodzieży w umiejętności organizacji czasu własnego oraz godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Warsztat był skierowany do uczestników OHP w tym zarówno do kobiet i mężczyzn. Słowa kluczowe najlepiej oddające charakter warsztatu: godzenie życia zawodowego i rodzinnego, work life balance, równowaga praca-dom, organizacja życia rodzinnego umożliwiającego pracę zawodową, organizacja codziennych obowiązków rodzinnych, stereotypy dotyczące łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych, organizacja czasu, prawo pracy w kontekście pracującego rodzica. Te wszystkie zagadnienia były poruszane na warsztacie z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Młodzież zdobyła wiedzę i umiejętności organizacji podstawowych obowiązków rodzinnych i zawodowych, pomagających w utrzymaniu aktywności zawodowej. Poznała zapisy Kodeksu Pracy ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Doradca zawodowy motywował młodzież do zadawania pytań i dyskusji. Na koniec warsztatu doradca zawodowy przeprowadził test sprawdzający wiedzę przy wykorzystaniu aplikacji Kahoot. Osoba, która udzieliła najwięcej prawidłowych odpowiedzi otrzymała nagrodę.

 SUWAŁKI: „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych”

Autor tekstu: Monika Kolenkiewicz - doradca zawodowy w CEiPM w Suwałkach
Zdjęcia: Monika Maliszewska - doradca zawodowy w CEiPM w Suwałkach