• Page contrast

Dymy bombardowanych polskich miast i wsi na początku II wojny światowej nie rozwiały się jeszcze, a już 27 września 1939 roku, w Warszawie generał Michał Tokarzewski – Karaszewicz, przy znacznym udziale oficerów – patriotów Wojska Polskiego, utworzył Polskie Państwo Podziemne.

Ta podziemna organizacja podlegająca rządowi RP na uchodźctwie, najkrócej ujmując, stanowiła rozległy system władz państwowych w kraju, które za swoje naczelne zadanie wyznaczyła sobie walkę z faszystowskim okupantem, a później – także z sowieckim. W tej postaci Polskie Państwo Podziemne stanowiło fenomen na skalę światową.

W tym roku we wrześniu przypada 83. rocznica ustanowienia tej organizacji. W całym kraju organizowane są różnego rodzaju uroczystości starające się uwypuklić patriotyzm Polaków walczących na wszystkich frontach II wojny światowej. W rzeczy samej polscy żołnierze przez wieki byli wierni idei walki za Naszą i Waszą wolność.

Również w Poznaniu tego dnia odbyły się liczne uroczystości upamiętniające powstanie Polskiego Państwa Podziemnego, a jednym z nich było złożenie kwiatów i zniczy przy pomniku symbolizującym to ważne wydarzenie.

Wychowawcy wraz młodzieżą z Hufca Pracy, od lat aktywnie uczestniczą we wszelkiego rodzaj uroczystościach poświęconych upamiętnieniu ważnych dat z dziejów naszej Ojczyzny. Ma to przede wszystkim aspekt edukacyjno - wychowawczy, kształtujący tym samym w młodych ludziach postawę patriotyczną.

W dniu 27 września 2022 r., młodzież wraz ze swoimi wychowawcami udała się na miejsce, gdzie znajduje się pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, aby tam uczestniczyć w uroczystościach, złożyć kwiaty, zapalić znicze i pochylić się w zadumie na tymi, którzy nie wahali się oddać własnego życia w ofierze dla dobra Ojczyzny.

Z pewnością uczestnictwo w tego rodzaju uroczystościach, przy udziale naszych uczestników jest dobrem niewymiernym dla Polski. Co więcej, wydaje się czymś oczywistym, iż młody człowiek znający i zarazem szanujący własną historię, staje się tym samym szlachetnym obywatelem świata osób kochających pokój i wolność innych ludzi.

Tekst: Marek Kwiecień
Zdjęcie: Katarzyna Szeszuła – Rybarczyk