• Page contrast

W dniu 27.09.2022 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie uhonorowani zostali laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Absolwent Roku OHP – 2022”. Wśród nagrodzonych znalazł się uczestnik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Przemysław Hoffmann, który uzyskał tytuł „Absolwenta Roku OHP – 2022” w kategorii Szkoła Podstawowa.

Przemysław do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie został przyjęty 01.09.2021 roku do klasy ósmej szkoły podstawowej. Podczas pobytu w Ośrodku dał się poznać z jak najlepszej strony. Jest osobą, która kulturalnie odnosi się do ludzi, jest życzliwy dla innych oraz roztacza wokół siebie atmosferę otwartości. Koledzy i koleżanki mogą zawsze liczyć na jego pomoc. Zawsze z miłą chęcią brał udział w zajęciach kulturalno-oświatowych czy turystyczno-sportowych, co można było zauważyć ze zdobytych przez niego czołowych miejsc w konkursach na szczeblu lokalnym czy wojewódzkim.

Przemysław jest osobą, która kultywuje tradycje jednostki OHP biorąc udział w uroczystościach rocznicowych i pomagając w organizacji apeli. W ubiegłym roku szkoleniowym poświęcił dużo czasu na działalność prospołeczną i ekologiczną. Działał w kołach zainteresowań, jak również w Klubie Aktywnych. Jest przykładem uczestnika, który angażował się w różnorodne aktywności społeczne, a pomimo to osiągał bardzo dobre wyniki w nauce.

Przemysław na dzień dzisiejszy jest nadal uczestnikiem Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie, ponieważ kontynuuje naukę w branżowej szkole I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Kadra Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP pragnie pogratulować Przemysławowi uzyskanego tytułu „Ogólnopolskiego Absolwenta Roku – 2022” i życzyć mu dalszych sukcesów w nauce i aktywności społecznej, wyznaczania sobie nowych, ambitnych celów, podejmowania kolejnych wyzwań osobistych i zawodowych oraz satysfakcji z ich realizacji.

Tekst: Magdalena Konys
Zdjęcia: Zbigniew Behrendt