• Page contrast
Białystok: Wizyta studyjna na Podlasiu

W Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku odbyła się wizyta studyjna koordynatora projektów staży zagranicznych z Frankfurtu nad Odrą. Pozwoliła ona na wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z przedstawicielami kadry kierowniczej OHP na Podlasiu.

Komendę reprezentowali przedstawiciele kadry kierowniczej pod przewodnictwem Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Anny Zdanowicz. Stronę niemieckiej organizacji UAZ Bauwirtschaft reprezentowała Marta Nobeling. Dzięki różnym projektom realizowanym we współpracy z międzynarodowymi partnerami, uczestnicy OHP otrzymują niepowtarzalną szansę na rozwój zawodowy i osobisty, poszerzają horyzonty, itp.

Podczas spotkania był też czas na omówienie kwestii związanych z planowanymi przyszłymi stażami w Niemczech dla uczestników OHP i poznanie walorów regionu. W trakcie zwiedzania bazy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie przedstawicielka niemieckiej organizacji poznawała potrzeby podopiecznych placówki oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, związane z kształceniem zawodowym. Z pewnością weźmie je pod uwagę podczas tworzenia przyszłych programów zagranicznych staży zawodowych, jakie planowane są do realizacji przez Podlaską Wojewódzką Komendę w ramach programu Erasmus+. Najbliższe wyjazdy do Frankfurtu planowane są na wiosnę 2023 roku.

Realizacja wsparcia dla podopiecznych OHP w postaci zagranicznych staży zawodowych, bądź innych działań o zasięgu międzynarodowym, bardzo uatrakcyjnia ofertę edukacyjną dla kształcącej się młodzieży.

Białystok: Wizyta studyjna na Podlasiu Białystok: Wizyta studyjna na Podlasiu

Autor tekstu: Elżbieta Dziemianiuk – rzecznik prasowy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Autorzy zdjęć: Anna Balińska – Podlaska Wojewódzka Komenda OHP, Marta Hakało – Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie