• Page contrast
Zambrów: Szkolenie kadry z funkcjonariuszami KP Policji

W obecnych czasach w społeczeństwie coraz częściej pojawiają się przypadki osób nieletnich będących ofiarami różnego rodzaju uzależnień. Nie jest tajemnicą, że przestępczość narkotykowa jest nakierowana na młodych ludzi. To właśnie oni padają jej ofiarami. Pod pretekstem sprzedaży „marzeń” czy „dobrej zabawy” handlarze narkotykowi rozprowadzają wśród młodzieży niebezpieczne środki.

Komendant Hufca Pracy Grażyna Dembek zorganizowała szkolenie dla kadry prowadzone przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – st. sierżant Martę Koc i st. technika Izabelę Sienicką. Spotkanie odbyło się w siedzibie Hufca Pracy w Zambrowie. Celem spotkania było podniesienie świadomości kadry z zakresu charakterystyki i rozpoznawania narkotyków. Funkcjonariusze przybliżyli zagadnienia narkotyków, dopalaczy i opowiedzieli o niebezpieczeństwach, z którymi może się spotkać młody człowiek.

Podczas wizyty zaprezentowana została profilaktyczna walizka narkotykowa, która została zakupiona dzięki programowi „Stop używkom”. Kufer jest doskonałym narzędziem, aby przybliżyć świat narkotykowy, by zapobiegać uzależnieniom. Narzędzie to służy do edukowania rodziców, nauczycieli, pedagogów oraz pracowników innych instytucji publicznych. Edukacyjna walizka zawiera atrapy substancji psychoaktywnych, które są najpopularniejsze na polskim czarnym rynku. Zawiera też przedmioty, które młody człowiek może wykorzystywać do rozdrabniania, przechowywania czy przyjmowania środków odurzających, jak również do ich ukrywania.

Kolejnym zagadnieniem omawianym podczas szkolenia kadry były procedury postępowania z uczniem pod wpływem środków psychoaktywnych lub zachowań demoralizujących. Przypominano kadrze jakie kroki należy podjąć, gdy podejrzewa się że: uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, uczeń może być pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, zakłóca tok lekcji. Omówiono też odpowiedzialność karną jaką uczeń ponosi za posiadanie lub handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

Dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zambrowie kadra Hufca Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie mogła edukować się w ciekawy sposób dotyczący obszaru zagrożeń i profilaktyki związanej ze środkami odurzającymi. Szkolenie prowadzone przez funkcjonariuszy było bardzo pouczające dla kadry oraz prowadzone w sposób profesjonalny.

Zambrów: Szkolenie kadry z funkcjonariuszami KP Policji  Zambrów: Szkolenie kadry z funkcjonariuszami KP Policji  Zambrów: Szkolenie kadry z funkcjonariuszami KP Policji  Zambrów: Szkolenie kadry z funkcjonariuszami KP Policji  Zambrów: Szkolenie kadry z funkcjonariuszami KP Policji

Autor tekstu: Chojak Mariola – wychowawca Hufca Pracy w Zambrowie, Grażyna Dembek  Komendant Hufca Pracy w Zambrowie
Autor zdjęć: Justyna Jabłońska – wychowawca Hufca Pracy w Zambrowie, Izabela Wiśniewska – pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie