• Page contrast

W piątek 23 września 2022 roku, uczestnicy Hufca Pracy w Wolsztynie włączyli się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie świata", zorganizowaną przez Szkołę Branżową I Stopnia w Wolsztynie. „Sprzątanie świata” (ang. Clean up the World) to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w miesiącu wrześniu. Jej pomysłodawcą był australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Celem tego przedsięwzięcia jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań, które zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu, nasi uczestnicy nazbierali mnóstwo worków z różnego rodzaju odpadami. Ta eko-edukacja z pewnością dała młodzieży do myślenia czego dowodem są słowa jednej z uczestniczek, która po zakończonej akcji mądrze stwierdziła: „Nie chodzi o to by sprzątać, tylko żeby nie śmiecić”.

Tekst: Anna Kozłowska
Zdjęcia: nauczyciel szkoły