• Page contrast

Logo PURWM PL UKR

Projekt dofinansowany z Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki

K-ulturowe, I-ntegrujące, N-owoczesne, O-gólnoświatowe - po prostu KINOto tytuł projektu realizowanego przez młodzież z OSiW Szamocin oraz młodzież z Ukrainy, która przekroczyła granicę Państwa Polskiego po 24.02.2022r., dofinansowanego z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Miejscem realizacji działań projektowych jest Radom, w terminie 24.09.2022 – 01.10.2022.

Głównym celem projektu jest pokazanie społeczeństwu dorobku kulturowego państw z dziedziny kinematografii poprzez pracę młodzieży w międzykulturowych zespołach przy tworzeniu filmów przedstawiających scenę, z dorobku filmowego Polski oraz Ukrainy. Młodzież samodzielnie przygotuje scenografię, wcieli się w rolę aktorów, narratorów itp. Kinematografia łączy oba kraje partnerów jako ich wspólny dorobek kulturowy.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie już kilkukrotnie odbyły się spotkania międzynarodowe. Na pierwszym z nich kadra opiekuńcza projektu tj. Pani Grażyna Tirfeld – kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie oraz Pani Bernadeta Lis – specjalista ds. programów z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile przedstawiły główne założenia projektu, harmonogram działań oraz zakres prac przygotowawczych dla obu grup.

Kolejne spotkania młodzieży w międzynarodowym zespole skupiły się na realizacji działań przygotowawczych. Powstały plakaty reklamujące działania projektowe, które promują projekt w Szamocinie oraz posłużą do promocji działań w Radomiu. Podczas tych spotkań młodzież z obu Państw poznała się, pracowała w międzynarodowych zespołach, uczyła się przełamywać bariery komunikacyjne (w tym językowe), do porozumiewania się wykorzystywała dostępne aplikacje w smartfonach.

To początek naszej wspólnej drogi projektowej w tym składzie, wyjazd do Radomia już w najbliższą sobotę 24 września 2022 roku wczesnym rankiem. Jesteśmy szczęśliwi, jak i pełni obaw, czy uda nam się zrealizować zamierzony cel projektowy. Wszystkie nasze bieżące wydarzenia z Radomia możecie Państwo śledzić w mediach społecznościowych, na projektowej stronie WWK OHP na Facebooku – odszukacie nas pod nazwą „WWK OHP - Projekty Europejskie dla młodzieży”

23.09.2022 Radom2

Tekst: Bernadeta Lis
Zdjęcia: Bernadeta Lis, Marcin Demczyński