• Page contrast
Zambrów: Spotkanie organizacyjne

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele miejscowego Młodzieżowego Centrum Kariery zaprezentowali pracownikom zadania jakie realizowane są przez Ochotnicze Hufce Pracy.

W trakcie rozmowy przedstawiono zasady rekrutacji do miejscowej jednostki OHP, a także do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Tam młodzież, która chce podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć zawód – może nieodpłatnie się kształcić. Młodych ludzi poinformowano także o możliwości skorzystania z usług doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Spotkanie zakończyło się pomysłami na współpracę w zakresie wspierania młodzieży przez pracowników obu jednostek.

 Zambrów: Spotkanie organizacyjne

Autor tekstu: Agnieszka Iwanowska – doradca zawodowy MCK w Zambrowie
Zdjęcia: Izabela Wiśniewska – pośrednik pracy w MCK w Zambrowie