• Page contrast
Łomża: ,,Wszystkie śmieci nasze są”

Tradycyjnie we wrześniu, już po raz 29 na terenie Polski w ramach Akcji Sprzątanie Świata tysiące wolontariuszy, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także czynności polegające na usuwaniu dzikich wysypisk.

Corocznie uczestnicy Hufca Pracy w Łomży z wychowawcami biorą udział w promowanym wydarzeniu. Pod hasłem tegorocznej edycji międzynarodowej kampanii „Wszystkie śmieci nasze są” młodzież Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży, wyposażona w plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki, porządkowała teren wokół swojej szkoły.

Efektem ich pracy były worki wypełnione surowcami szklanymi i plastikowymi, które mogą ulec jeszcze przetworzeniu. Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska, która promowała nieśmiecenie i edukację odpadową. Przedsięwzięcie to dało również uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość najbliższego otoczenia.

Łomża: ,,Wszystkie śmieci nasze są”  Łomża: ,,Wszystkie śmieci nasze są”

Autor tekstu: Marzena Pachucka – wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Autor zdjęć: Anna Dziemiańczuk – komendant Hufca Pracy w Łomży