• Page contrast
Kolno: „Sprzątanie świata – ekologia jest ważna”

W tym roku w dniach 16-18 września odbył się 29. finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. W związku z tym we wrześniu cała Polska włącza się do tej kampanii i sprząta swoje środowisko przyrodnicze. Chcemy, aby świat był piękny i czysty. Uczymy młodzież szacunku do przyrody i właściwego korzystania z jej zasobów.

Alarmujemy, gdy widzimy degradację: gleby, wody, lasów, parków i innych ekosystemów. Musimy chronić i pielęgnować naturę dla przyszłych pokoleń i z myślą o naszym zdrowiu. Jak co roku Hufiec Pracy w Kolnie również włączył się z powodzeniem do akcji. Wychowawcy zorganizowali dla młodzieży m.in. imprezę kulturalno-oświatowo „Sprzątanie świata” oraz imprezę „Ekologia jest ważna”.

W ramach akcji na wstępie przypomniano informację na temat segregacji odpadów. Młodzież rozmawiała też o ekologii. Uświadomiono, czym są dzikie wysypiska, zanieczyszczenie lasów oraz inne bulwersujące przykłady spowodowane przez człowieka. Zachęcano młodzież do działań ekologicznych i segregowania śmieci w odpowiednich workach według zasady: plastik i metal, papier, szkło. Następnie uczestnicy sprzątali swoją okolice a posegregowane worki ze śmieciami ustawiali                                      w miejscach do tego wyznaczonych w celu zabrania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, przeważnie przy altankach śmieciowych.

W ramach inicjatywy pn. ”Proekologiczni” oglądano prezentację dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń środowiska i wykonano plakat promujący dbanie o naszą planetę. Młodzież była zainteresowana i chętnie pracowała kształtując w sobie postawę ekologiczną i pogłębiając wiedzę o ochronie środowiska.

Dzięki tym wszystkim działaniom rozbudzone zostały u młodych ludzi również odczucia estetyczne na zasadzie „Czysty świat wydaje się piękniejszy”. Zachęcono też młodzież do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Kolno: „Sprzątanie świata – ekologia jest ważna” Kolno: „Sprzątanie świata – ekologia jest ważna” Kolno: „Sprzątanie świata – ekologia jest ważna” Kolno: „Sprzątanie świata – ekologia jest ważna” hpk ekologia jest wazna 22092022 03 Kolno: „Sprzątanie świata – ekologia jest ważna” Kolno: „Sprzątanie świata – ekologia jest ważna” Kolno: „Sprzątanie świata – ekologia jest ważna”

Autor tekstu: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie
Autorzy zdjęć: Dorota Niecewicz komendant Hufca Pracy w Kolnie, Agnieszka Duda, Milena Samul, Tomasz Nagórski – wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie