• Page contrast

Wojewódzka Konferencja doradców zawodowych ,,Relacje między rynkiem pracy a zadaniami szkoły”, której głównym organizatorem był Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy oraz Prezes Zarządu  Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., odbyła się 19 września.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim podkreślenia znaczenia współpracy pracodawców z placówkami edukacyjnymi w zakresie edukacji i rozwoju zawodowego osób w różnym wieku – począwszy od edukacji w przedszkolu do kształcenia ustawicznego. Ważną częścią spotkania była promocja szkolnictwa technicznego, branżowego oraz zwiększenie wiedzy na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Podczas panelu zaproszeni przedsiębiorcy: Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Grzegorz Rumiński, prezes zarządu firmy ANIRO sp. z o.o., Dariusz Kostkowski, prezes zarządu firmy Bella sp. z o.o., Janusza Niewiadomski, prezes firmy Eurotherm, Mark Okoński, prezes zarządu firmy Marcus Design sp. z o.o. oraz Przemysław Konieczyński, reprezentujący branżę HoReCapod, podkreślali, jak ważnym atutem pracowników wchodzących na rynek pracy, są nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale również umiejętności zawodowe oraz prezentowanie swoich mocnych stron. Przedsiębiorcy wskazywali na problemy pozyskiwania pracowników z ich perspektywy.

Zaprezentowano Zintegrowany System Kwalifikacji, który odpowiada na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Prelegenci mieli również możliwość przedstawienia realizowanych działań z zakresu doradztwa zawodowego, podkreślając ogromną rolę nauczycieli, rodziców oraz opiekunów prawnych w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

W konferencji uczestniczyła Maria Dreszer Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu, która reprezentowała Kujawsko-Pomorską Komendę Ochotniczych Hufców Pracy.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz.