• Page contrast

W dniu 16 września 2022 r., w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Chraplewie uczestnicy wzięli udział w warsztatach pt.: „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych”, które przeprowadził pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Chraplewie.

W pierwszej części zajęć uczestnicy wysłuchali wykładu. Pośrednik omówił m.in.: ważne wartości w życiu człowieka takie jak: rodzina i praca, na czym polega Work-life balance, negatywne konsekwencje braku równowagi między pracą i życiem prywatnym oraz jak pracodawca może wspierać godzenie życia rodzinnego z zawodowym u pracownika.

W kolejnej części warsztatów młodzież wykonała ćwiczenia polegające na przedstawieniu i omówieniu wartości, które są dla nich najważniejsze oraz została zaproszona do dyskusji na temat godzenia swoich ról społecznych.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się także jak zarządzać czasem i wyznaczać priorytety, jak dopasować czas pracy do obowiązków rodzinnych, opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny, co pozwoli na lepszą organizację życia zawodowego i rodzinnego w przyszłości.

Uczestnicy warsztatów chętnie uczestniczyli w dyskusji i wykazali duże zainteresowanie tematem zajęć.

22.09.2022 MCK CHRA

Tekst i Zdjęcia: Grażyna Czarnywojtek