• Page contrast
Grajewo: „Wszystkie śmieci są nasze!” – Sprzątanie Świata - Polska 2022

Hufiec Pracy w Grajewie już kolejny rok dołącza do Ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata – Polska 2022”. Akcja prowadzona jest pod patronatem Fundacji „Nasza Ziemia”. Tegoroczne, oficjalne hasło obecnej edycji brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze!” i zwraca uwagę na to, że na Planecie istnieją tylko śmieci produkowane przez ludzi – te porzucone przez człowieka w naturze i te przez człowieka zgromadzone.

Eksperci alarmują – śmieci ciągle przybywa i tych zostawionych w naturze i tych produkowanych w gospodarstwach domowych. Jedynie edukacja i uświadamianie ogromu problemu jest w stanie to powstrzymać.

Korzystając z ładnej pogody młodzież wraz z wychowawcami ruszyła w teren. Przemierzając okolice Wojewodzina zbierano i segregowano znalezione śmieci, rozmawiając przy tym o założeniach i celach akcji. Rozmowy te miały uświadomić uczestnikom, że coroczne zbiórki śmieci nie rozwiązują problemu zaśmieconego środowiska, niezbędna jest zmiana nawyków w życiu codziennym.

Akcja sprzątania świata jest dla jej uczestników przede wszystkim praktyczną lekcją ekologii. Ma na celu budowanie wrażliwości na naturę, promowanie nieśmiecenia, edukację odpadową i inicjowanie działań, które mogłyby zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na środowisko.

Grajewo: Wszystkie śmieci są nasze! – Sprzątanie Świata - Polska 2022 Grajewo: Wszystkie śmieci są nasze! – Sprzątanie Świata - Polska 2022 Grajewo: Wszystkie śmieci są nasze! – Sprzątanie Świata - Polska 2022 

Autor tekstu i zdjęć: Magdalena Laska – wychowawca Hufca Pracy w Grajewie