• Page contrast

Głównym nurtem działalności pośrednictwa pracy w OHP jest pomoc i wsparcie dla młodzieży zmagającej się z wykluczeniem społecznym w procesie rozwoju zawodowego oraz zdobywaniu nowego doświadczenia zawodowego na ryku pracy.

Pośrednik pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pleszewie posiada szeroką bazę ofert pracy z lokalnego rynku pracy, które cieszą się zainteresowaniem wśród nie tylko uczestników i absolwentów OHP, ale również społeczności lokalnej, która coraz częściej zgłasza się z potrzebą pozyskania zatrudnienia oraz uzyskania wsparcia w ponownym wejściu na rynek pracy. Osoby takie często oczekują pomocy we wskazaniu miejsca pracy, gdzie ze zdobytym już bagażem doświadczeń zawodowych będą mogły otrzymać oczekiwanie zatrudnienie.

Młodzieżowe Centrum Kariery współpracuje również z lokalnymi ośrodkami wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z których często takie osoby kierowane są w celu udzielenia wsparcia przy znalezieniu zatrudnienia, sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych czy wskazania odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej.

Tekst: Delfina Lange-Szczepanek
Zdjęcie: Monika Maniak