• Page contrast

Rynek pracy wymaga od nas nieustannego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, ponieważ zwiększa to szanse na zatrudnienie w przyszłości i szybsze dostosowanie się do zmian i podejmowania nowych wyzwań. Mówi się, że „człowiek uczy się przez całe życie”, a to pozwala przede wszystkim odnaleźć się na dzisiejszym rynku pracy.

Pracownice Młodzieżowego Centrum Kariery z Wolsztyna, Gostynia i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Leszna uczestniczyły w dniu 20.09.2022 r. w konferencji online pn. „O uczeniu się przez całe życie i zdobywaniu kompetencji zawodowych przez doświadczenie”. Konferencja zorganizowana była przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Prelegentami byli zewnętrzni eksperci i badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz małopolscy przedsiębiorcy.

Program konferencji podzielony został na dwie części. Pierwsza dotyczyła perspektywy pracownika, a druga perspektywa pracodawcy. Podczas pierwszej części poruszono następujące kwestie: „uczenie się przez całe życie i nauka przez doświadczenie – waga i znaczenie”, „skuteczne i efektywne metody uczenia się dorosłych oraz dostępne na rynku narzędzia edukacyjne”, a także „o nauce przez doświadczenie – czyli jak rozwijać swoje kompetencje i umiejętności”.

W trakcie drugiej części, dotyczącej perspektywy pracownika pracownice OHP mogły wysłuchać wykładów nt. kultury uczenia się w organizacji, kwalifikacji w systemie VCC, cyfrowym poświadczeniu kompetencji, umiejętności i doświadczenia, zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Ciekawe okazały się także wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczące uczenia się dorosłych, a także rozwiązania projektu „Ucz się u Mistrza” dotyczące uczenia się w miejscu pracy.

„Człowiek uczy się przez całe życie”, to nie tylko znane powiedzenie, ale codzienność wielu pracowników OHP, którzy chętnie podnoszą swoje kwalifikacje, korzystając z możliwości uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach ubogacających warsztat swojej pracy.

Autor: Kamila Kaus, Iwona Prach
Zdjęcia: Kamila Kaus, Iwona Prach