• Page contrast
Białystok: Porozumienie współpracy z Powiatem Hajnowskim

Zostało podpisane Porozumienie o współpracę w Hajnówce między Powiatem Hajnowskim a Podlaską Wojewódzką Komendą OHP w Białymstoku. Porozumienie podpisywali: Starosta Hajnowski – Andrzej Skiepko, Wicestarosta – Joanna Kojło oraz Wojewódzki Komendant OHP – Beata Matyskiel. Strony porozumienia dołożą wszelkich starań, by jak najwięcej mogła skorzystać młodzież z hajnowskiego regionu.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca stron w zakresie: rekrutacji, współorganizacji kształcenia, przygotowania zawodowego, działalności wychowawczej, opiekuńczej i socjalizacyjnej oraz udziału w procesie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. Dzięki porozumieniu najbardziej potrzebujący wsparcia uczniowie z wymienionej szkoły zostaną uczestnikami OHP, tj. podopiecznymi Hufca Pracy w Białymstoku.

W trakcie spotkania w siedzibie Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy przedstawiciele obu instytucji mieli też okazję do omówienia kwestii organizacyjnych dotyczących nowego wyzwania. Obydwie strony porozumienia mają nadzieję na owocną współpracę.

Białystok: Porozumienie współpracy z Powiatem Hajnowskim Białystok: Porozumienie współpracy z Powiatem Hajnowskim pwk porozumienie 20092022 04a

Autor tekstu: Elżbieta Dziemianiuk – rzecznik prasowy Podlaskiej WK OHP
Zdjęcia: Anna Balińska – Podlaska WK OHP