• Page contrast

Organizacja Dnia Otwartego była doskonałą okazją do zapoznania młodzieży z okolicznych szkół z ofertą Młodzieżowego Centrum Kariery w Czarnkowie.

Wydarzenie odbyło się 16 września 2022 r. Zaproszonymi gośćmi byli uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej oraz klasy trzecie szkoły branżowej wraz z kadrą pedagogiczną. Przedstawiona została oferta jednostek OHP, położono nacisk na to, że wszystkie działania prowadzone na rzecz młodzieży są nieodpłatne, oraz zachęcano uczestników spotkania do korzystania z usług Młodzieżowego Centrum Kariery. Pracownicy przedstawili prezentacje z działalności oraz najciekawszych wydarzeń Centrum, opowiadając jednocześnie o roli doradcy zawodowego i pośrednika pracy zatrudnionych w jednostce. Młodzież dowiedziała się jaki pozytywny wpływ na ich dalszą drogę kształcenia oraz ścieżkę kariery zawodowej może mieć spotkanie z doradcą zawodowym bądź pośrednikiem pracy.

Na zaproszenie organizatorów wydarzenia odpowiedział również Komendant Hufca Pracy w Czarnkowie, który zapoznał młodzież z historią oraz działalnością Ochotniczych Hufców Pracy jednocześnie informując o trwającej do 30 września rekrutacji do OHP.

Tekst: Ewa Kazrath- Kukawka
Zdjęcia: Barbara Grzybowska-Filoda