• Page contrast

W dniu 16 września 2022 r., w przeddzień 83. rocznicy napaści ZSRR na Polskę przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Turku, odbyła się msza święta z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, nauczycieli, uczniów turkowskich szkół, a także Komendanta Hufca Pracy w Turku Zenona Grzelaka wraz z uczestnikami OHP.

Po liturgii, o tym historycznym wydarzeniu przypomniała młodzież licealna, która zaprezentowała zebranym lekcję patriotyczną pt.Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć świadkowie zbrodni...” Zbigniewa Herberta. Na koniec zostały złożone wieńce i wiązanki, zapalono znicze upamiętniając w ten sposób poległych.       

                                                                                                                                                                            

Tekst: Anita Małuszyńska
Zdjęcia:  Anita Małuszyńska