• Page contrast
Porozumienie współpracy z ZDZ w Zambrowie

W siedzibie Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku zostało podpisane Porozumienie Współpracy pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zambrowie oraz Podlaską WK OHP. Porozumienie podpisali Prezes Zarządu ZDZ Zdzisław Wilczko oraz Wojewódzki Komendant OHP Beata Matyskiel. Otworzyła się więc nowa karta wspólnych działań między wieloletnimi partnerami. Tym razem obie instytucje będą je realizować na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia z Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Zambrowie.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca jednostek organizacyjnych Podlaskiej WK OHP – Hufca Pracy w Zambrowie i Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Zambrowie. Współpraca dotyczy rekrutacji, współorganizacji kształcenia, przygotowania zawodowego, działalności wychowawczej, opiekuńczej i socjalizacyjnej oraz udziału w procesie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Zambrowie, którzy są podopiecznymi lokalnego Hufca Pracy.

W trakcie spotkania kadra kierownicza obu instytucji miała też okazję do krótkiego podsumowania dotychczasowej współpracy i omówienia kwestii organizacyjnych czy nowych pomysłów na wspólne działania.

Porozumienie współpracy z ZDZ w Zambrowie

Autor tekstu i zdjęć: Elżbieta Dziemianiuk – rzecznik prasowy Podlaskiej WK OHP