• Page contrast

Sprzątanie Świata to szczególny dzień obchodzony 16 września na rzecz ochrony środowiska. W Polsce to przedsięwzięcie zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz i odbywa się ono co roku, począwszy od 1994.

Młodzież i wychowawcy z krotoszyńskiego Hufca Pracy jak co roku włączyli się w proekologiczną akcję „Sprzątania Świata”. Jednostce przydzielono zadbanie o porządek na terenach zielonych zlokalizowanych przy dworcach PKS, PKP i ulicy Fabrycznej. Wyjście terenowe było poprzedzone pogadankami tematycznymi na zajęciach wychowawczych, na których młodzież uwrażliwiono na potrzebę ekologicznego podejścia do świata, racjonalnego gospodarowania zasobami i właściwej segregacji odpadów.

W tym roku odbyła się 29 edycja akcji. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest „Wszystkie śmieci nasze są”. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości, o wpływie jednostki na stan „Naszej Planety”. Od każdego z nas zależy, co zostawimy po sobie w spuściźnie kolejnym pokoleniom.

Akcja pod nadzorem wychowawców przebiegła bardzo sprawnie a młodzież wykazała się odpowiednim zaangażowaniem. Dokładnie przemierzyli wyznaczony teren i zbierali śmieci, które na koniec zostały zostawione w wyznaczonym miejscu do odebrania przez służby miejskie.

- „Co czujecie biorąc udział w akcji? Czy udział w tego typu akcjach jest dla Was satysfakcjonujący” - pyta uczestników Wychowawczyni Zuzanna Jankowska.

- „Prawdę mówiąc, cieszę się, że mogę pomoc środowisku. W ten sposób możemy przyczynić się do polepszenia warunków, w których żyjemy” – odpowiada Marcelin Szczepaniak - uczestnik akcji.

16.09.2022 HPKRO

Tekst: Zuzanna Jankowska
Zdjęcia: Artur Gręda