• Page contrast
Wasilków: Wybory do rady młodzieży

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie zostały zorganizowane wybory do Rady Młodzieży na rok szkolny 2022/2023. Na spotkaniu w dniu 13 września przybliżono uczestnikom sposób działania poszczególnych grup oraz szczegółowo zobrazowano obowiązki przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

Samorząd Ośrodka tworzony jest przez uczestników, którzy wybierani są przez swoich rówieśników, cieszących się największym autorytetem. W wyniku demokratycznych wyborów Przewodniczącym Rady Młodzieży został Mariusz Koronka uczeń klasy I SB I stopnia. Na Zastępcę Przewodniczącego młodzież wybrała Gabrielę Orzel – uczennicę klasy II SB I stopnia, natomiast sekretarzem została Agata Walczak – uczennica klasy II SB I stopnia, wykazująca się dużą otwartością oraz chęcią pracy na rzecz innych.

Po wyborach uczestnicy z ogromnym zapałem przystąpili do planowania pracy. Opiekun grupy podkreślił jak duże znacznie ma angażowanie się młodzieży w realizację zadań, złożył również wybranemu zarządowi gratulacje i życzył wielu sukcesów. Ustalono, że w najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania, na których młodzież będzie dzielić się nowymi pomysłami i propozycjami. Rada będzie też reprezentować stanowisko uczestników Ośrodka w sprawach dotyczących zachowania, dyscypliny i aktywnej organizacji czasu wolnego.

Wasilków: Wybory do rady młodzieży Wasilków: Wybory do rady młodzieży

Autorzy tekstu: Barbara Czajkowska, Ewa Wołkowycka - wychowawcy OSiW w Wasilkowie
Autor zdjęć: Ewa Wołkowycka - wychowawca OSiW w Wasilkowie