• Page contrast

Nadszedł czas pożegnania z uczestnikami, którzy w tym roku zakończyli naukę w Branżowej Szkole I stopnia w Kłecku. Po trzyletnim toku nauki w szkole oraz na praktykach zawodowych przyszła pora na to, by młodzież podjęła dalsze wyzwania stawiane przez dorosłe życie, w które wkraczają. Ze zdobytą wiedzą i zawodem mają oni szerokie możliwości.

Zorganizowano spotkanie w Branżowej Szkole I stopnia z tegorocznymi absolwentami. Na początku do zgromadzonych przemówił Dyrektor Szkoły Pan Stefan Kuchta następnie Komendant Hufca Pracy w Kłecku Pani Arleta Gohra- Kajdaniak, która pogratulowała uczestnikom pomyślnego ukończenia szkoły, podziękowała za zaangażowanie i życzyła powodzenia w dorosłym życiu. Głos zabrała także doradca zawodowy Pani Elżbieta Janiak, która również złożyła gratulacje oraz poinformowała o kursach i szkoleniach zawodowych z których absolwenci mogą korzystać do ukończenia 25 roku życia. Na zakończenie uczestnicy otrzymali dyplomy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Tekst: Katarzyna Lipińska
Zdjęcia: Alina Stachowiak, Katarzyna Lipińska