• Page contrast

Zespół Wsparcia dla uczestników Hufca Pracy 15-24 w Wolsztynie spotkał się w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Wolsztynie, aby omówić bieżące sprawy wychowanków jednostki, a także zaplanować kolejne działania dla młodzieży.

Spotkanie odbyło się 14 września 2022 r. Na początku posiedzenia podsumowano podjęte i przeprowadzone działania na rzecz uczestników i absolwentów OHP podczas tegorocznej „Akcji Lato z OHP”.

Podczas spotkania zespół omówił aktualny stan rekrutacji uczestników wolsztyńskiego Hufca Pracy, a także dalsze działania mające na celu pozyskanie młodzieży do hufca na rok szkolny 2022/2023. Następnie zostały poruszone kwestie współpracy z pracodawcami u których uczestnicy realizują praktyczną naukę zawodu, a także pozyskanie nowych pracodawców chętnych do współpracy z OHP.

W dalszej części spotkania poruszono kwestię organizacji indywidualnych oraz grupowych spotkań z młodzieżą z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy w nowym roku szkolnym. Między innymi spotkania edukacyjno- zawodowe „ABC prawa pracy” oraz szkolenia z zakresu „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”.

Na zakończenie spotkania ustalono wstępny harmonogram działań oraz wspólnych przedsięwzięć na kolejny miesiąc.

Tekst: Iwona Prach, Kamila Kaus
Zdjęcia: Katarzyna Zerbe